CNV-lid uit OR gemeente Eindhoven gezet

Bij de ondernemingsraad van de gemeente Eindhoven is een hooglopende ruzie ontstaan tussen een lid van de OR, die ook actief is als CNV vakbondslid, (waarnemend) lid van het Georganiseerd Overleg en vakbondsconsulent, en de overige OR-leden. Dit CNV-lid zou helemaal op eigen houtje handelen, de geheimhoudingsplicht schenden, valse geruchten verspreiden en daardoor het OR-werk grotendeels frustreren. De druppel was een kritische brief van het CNV aan het college van B&W over de reorganisatie bij de Gemeente Eindhoven, vorig jaar mei. Het was duidelijk dat het betreffende OR-lid een rol bij deze brief heeft gespeeld. De brief deed veel stof opwaaien en de bestuurder heeft de OR aangesproken op de inhoud ervan. Volgens de OR zat de brief echter vol onjuistheden, en bleek eruit dat het bewuste OR-lid het meerderheidsstandpunt van de OR niet accepteerde.

Kantonrechter
De voltallige OR wilde daarom niet meer met deze persoon verder, en stapte naar de kantonrechter met het verzoek om dit OR-lid uit te sluiten van alle werkzaamheden van de OR. Die heeft dat verzoek vorige week gehonoreerd: het OR-lid mag per direct niet meer deelnemen aan de OR-werk. De ban geldt tot het einde van de zittingsperiode, 1 februari 2017.
Daarbij speelde ook de verklaring van de gemeentesecretaris, de WOR-bestuurder, een belangrijke rol. Zij verklaarde dat het OR-lid ‘in de overlegvergaderingen opmerkingen maakt en vragen stelt op persoonlijke titel, zonder dat dit door de OR als geheel wordt gedragen, zodat niet met één mond wordt gesproken.’ Ook heeft ze ervaren dat deze persoon ‘niet als OR-lid maar op persoonlijke titel informatie uit de overlegvergaderingen met het Georganiseerd Overleg en met bestuurders deelt.’