Gebrek aan vertrouwen tussen OR en bestuurder

Als de ondernemingsraad en de bestuurder een geschil hebben, kunnen ze naar de bedrijfscommissie stappen om te bemiddelen. Dat gebeurt steeds vaker, zo blijkt uit het jaarverslagen van de bedrijfscommissies Markt I (commerciële sectoren) en Markt II (zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren). Die hebben namelijk het afgelopen jaar een toename van het aantal  bemiddelingsverzoeken gekend, van 60 (2011) naar 67 (2012). In 41 gevallen is een bemiddelingsadvies gegeven.

Bij beide bedrijfscommissies hadden de verzoeken om bemiddeling veelal te maken met een gebrek aan vertrouwen tussen bestuurder en OR. Ook onvoldoende (goede) communicatie tussen de partijen speelde een rol. De onderwerpen waarover men de bedrijfscommissies te hulp riep, liepen uiteen.
Bij Markt I ging het vooral om het (gebrek aan) inzicht in relevante gegevens, OR-faciliteiten, het niet krijgen van instemmings- of adviesrecht, en verkiezingen voor of de instelling van een OR. Bij Markt II lagen er meningsverschillen over bedrijfsregelingen (waaronder de eindejaarsuitkering), het niet krijgen van instemmings- of adviesrecht en weigering vergoeding van door de OR in rekening gebrachte juridische kosten.