FNV Bondgenoten opent meldpunt werkverdringing vervoer

FNV Bondgenoten gaat de strijd aan met de toenemende verdringing van betaalde banen in het stads-, streek- en (contract)taxivervoer door de inzet van onbetaalde vrijwilligers of uitkeringsgerechtigden. Deze tendens vormt een directe bedreiging voor werknemers met een reguliere baan. Daarom heeft de bond een meldpunt geopend.

Praktijkvoorbeelden
De bond geeft drie praktijkvoorbeelden ter illustratie van de problematiek:
1. Elf gemeenten en twee taxibedrijven in Twente laten jongeren met behoud van uitkering werkervaring opdoen. De consument betaalt in deze Smartcab een starttarief van 2,80 euro en vervolgens 1 euro per kilometer. Dat is fijn voor de klant, want 60% goedkoper dan een gewone taxi, maar een vervelende bedreiging voor andere taxibedrijven die gewoon met betaald personeel werken.

2. In Limburg loopt momenteel een pilot met zogenoemde Wensbussen die worden ingezet in afgelegen gebieden. Deze bussen worden gereden door vrijwilligers. Het plan was ook mensen met een WW-uitkering in te zetten, maar hier heeft het UWV een stokje voor gestoken. De Wensbussen gaan deel uitmaken van de nieuwe concessie in Limburg per 2016.

3. In Assendelft Zuid rijdt een Buurtbus die bestuurd wordt door vrijwilligers en mensen met een uitkering. De Buurtbus vervangt een bestaande lijn die door de gemeente is geschrapt.

Meldpunt
De bond wordt steeds vaker geconfronteerd met werknemers die hun baan verliezen maar hun werk later gedaan zien worden door vrijwilligers. Ook ontvangt de bond in toenemende mate klachten van uitkeringsgerechtigden die onder het mom ‘werkervaring opdoen’ verplicht worden met behoud van uitkering werkzaamheden in een reguliere functie te gaan verrichten. De bond roept daarom medewerkers uit deze sectoren én uitkeringsgerechtigden op eveneens voorbeelden van werkverdringing te melden bij een speciaal hiervoor geopend meldpunt: www.meldpuntwerkverdringing.nl.