Flexwerkers worden eerder werkloos

standaard_nieuwsontslag

Werkgevers willen graag veel flexwerkers, omdat ze daar makkelijk vanaf komen als het economisch slechter gaat. Dat is niet alleen de theorie, maar ook de praktijk, zo laten cijfers van het CBS zien. In het eerste kwartaal van 2013 zijn er 143.000 mensen werkloos geworden. De meerderheid daarvan (85.000 oftewel ruim 59%) was flexwerker. Op het totaal aantal flexwerkers is in het eerste kwartaal daarmee de werkloosheid met 6,9% gestegen.

Daarmee steken de flexwerkers schril af tegen werknemers met een vaste baan en zelfstandigen. Daar verloren 46.000 respectievelijk 11.000 mensen hun baan, wat voor beide groepen neerkomt op ongeveer 1% van het totaal.

Als vooral flexwerkers werkloos worden, ziet het er voor mensen die nu weer aan de slag gaan niet al te rooskleurig uit. Van de 90.000 mensen die in het eerste kwartaal een baan vonden, kreeg maar liefst 73% dit op basis van een flexibel contract. Slechts 15% kreeg een vast contract, terwijl dat in 2009 nog 27% was.

(CBS)