FNV: 90 % flexwerkers wil vast contract

Onzeker werk heeft grote invloed op het sociale leven van mensen, op de gezondheid en op de financiële zekerheid. Dat blijkt uit een breed onderzoek dat de FNV vandaag aan minister Asscher heeft gepresenteerd. De FNV hield het onderzoek (de gewoon-goed-werk-meter) onder 4200 mensen; ruim 1000 werknemers met een onzeker contract en 3200 vaste krachten. Het is voor het eerst dat de vakbond de beleving van onzeker werk zo breed heeft onderzocht. Enkele conclusies uit het onderzoek:

  • Van alle ondervraagde flexwerkers wil 90 procent een vast contract.
  • Bij veel mensen met onzeker werk is de betaling niet in orde: 15 procent geeft aan minder te verdienen dan het wettelijk minimumloon bij 36-urige werkweek (dat ligt op 9,58 per uur). Een kwart krijgt niet alle gewerkte uren betaald.
  • Mensen met onzekere contracten hebben meer moeite om rond te komen, dan mensen met een vast contract. Zo geeft 41% van de werknemers met een onzeker contract aan dat ze niet genoeg verdienen om goed van te kunnen leven (tegenover 19% van de werknemers met een vast contract). 30% van de oproepkrachten en 40% van de uitzendkrachten heeft moeite om een betaalbare huurwoning te vinden, tegenover 10% van de werknemers met een vast contract.
  • Bijna de helft (43 % )van de ondervraagde werknemers met een onzeker contract moet buiten de betaalde uren beschikbaar zijn voor werk, 13 % moet altijd beschikbaar zijn. Veel werknemers moeten vaak (of altijd) werken in weekend, avond of nacht.

Overheidswerkgevers
In Nederland hebben ruim 6 miljoen werknemers via de CAO zekerheden over pensioenopbouw, ziekteregeling, vrije dagen, weekend en koopkracht. Meer en meer mensen hebben die zekerheden niet. Dat komt volgens de FNV  doordat werkgevers weigeren om op een normale manier een arbeidsrelatie aan te gaan. Daardoor werken steeds meer mensen via bijvoorbeeld payroll, uitzend, of een 0-urencontract, terwijl ze wel structureel werk doen. Vooral ook overheidswerkgevers als Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes zijn als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de toename van onzeker werk.

Onzeker werk
FNV bestuurder Mariëtte Patijn: ‘We kennen de verhalen van de mensen met onzeker werk. Denk aan de distributiemedewerker die iedere nacht om 4 uur zijn bed uit moet, de horecamedewerkster die niet weet of zij volgende maand nog wel werk heeft. Denk aan de apothekersassistent die 40 uur beschikbaar moet zijn, en uiteindelijk maar 20 uur wordt ingeroosterd. Maar ook zorgmedewerkers en onderwijzers worden meer en meer in onzeker werk gedwongen waardoor de kwaliteit van publieke dienstverlening afbrokkelt. Het is voor het eerst dat we nu ook in cijfers zien wat onzeker werk betekent voor het leven van mensen.’