Einde FNV KIEM nabij

Op 22 maart zal er een buitengewoon congres plaatsvinden van FNV KIEM, waar de congresgangers kunnen kiezen om de bond op te splitsen in een deel dat overgaat naar de ongedeelde FNV en een deel dat een nieuwe bond opricht.
‘Op het buitengewoon congres in Amersfoort van 12 december 2015 stemde een ruime meerderheid van 80% voor een motie van FNV KIEM Noord waarin een commissie van vier de opdracht kreeg om de ontvlechting van FNV KIEM te onderzoeken en met een uitgewerkt voorstel te komen. Het advies van de Commissie Onderzoek Ontvlechting FNV KIEM zal 22 maart op het buitengewoon congres behandeld worden. De commissie adviseert om voor het juridische scenario te kiezen van de zuivere juridische splitsing, waarbij de sectoren die zelfstandig willen blijven overgaan naar een nieuw op te richten vereniging en tegelijkertijd de sectoren die deel willen uitmaken van het ongedeelde deel van FNV overgaan naar het ongedeelde deel’, aldus FNV KIEM.