Creëer nieuwe banen door functies op te splitsen

Werkgevers moeten 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Veel bedrijven willen dat wel, maar zeggen dat zij geen functies voor deze groep. Terwijl dat vrij eenvoudig is op te lossen. Huidige medewerkers zijn verplicht ook eenvoudige taken uit te voeren. Door functies op te splitsen kan er veel nieuwe werkgelegenheid worden geschapen, aldus hoogleraar inclusieve arbeidsorganisaties Frans Nijhuis van de Universiteit Maastricht en directeur Brigitte van Lierop van Disworks in het decembernummer in Zeggenschap.

Complexe functies
‘Functies zijn in de laatste decennia steeds complexer geworden, niet zozeer omdat de moeilijkheidsgraad van de functie-inhoud omhoog ging, maar doordat steeds meer werkzaamheden onderdeel van een functie zijn gaan uitmaken. Werknemers moeten flexibel en uitwisselbaar zijn, in staat zijn om in teams te werken, met een relatief grote autonomie en een hoge werkdruk. Doordat veel eenvoudige werkzaamheden toegevoegd zijn aan bestaande hogere functies verdwenen veel functies aan de onderkant van het functiegebouw’, constateren Nijhuis en Van Lierop. ‘Zo is het in veel bedrijven normaal geworden dat je je eigen gasten moet ophalen bij de receptie, dat je je eigen vergaderafspraken moet plannen, de archivering en administratie moet doen en dat je ook medeverantwoordelijk bent voor het netjes houden van de vergaderlocatie. Dat zittende medewerkers deze eenvoudige werkzaamheden moeten doen is vaak ingegeven door kostenoverwegingen. De grote vraag is echter of het goedkoper wordt als werktijd van hoger gekwalificeerde medewerkers onzichtbaar wegvloeit naar minder gekwalificeerde werkzaamheden. Wordt een procesoperator productiever als hij 20% van zijn tijd kwijt is aan logistieke werkzaamheden of wordt een beleidsambtenaar productiever als hij geen ondersteuning meer heeft?’

Opknippen
Door deze complexe functies op te knippen, ontstaan er banen voor mensen met een arbeidsbeperking. ‘Deze differentiatie kan gemaakt worden op basis van een analyse van de feitelijke werkzaamheden en van de mogelijkheden om werkzaamheden af te splitsen zonder de werkprocessen te verstoren. Hierdoor ontstaan structureel nieuwe laaggeschoolde functies aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Functies die vanuit een bedrijfseconomisch perspectief rendabel zijn en passen bij de doelgroep. Het voordeel van een dergelijke benadering is dat op deze wijze duurzame functies geschapen worden. De functie-inhoud is namelijk gebaseerd op bestaande, noodzakelijke werkzaamheden en niet op basis van additionele werkzaamheden.’

(lees het complete artikel is het decembernummer)