CNV Vakmensen: verschil in looneis per sector

looneis

CNV Vakmensen komt in 2014 voor het eerst in haar geschiedenis met maatwerk in looneisen. Per sector wordt een verschillende bandbreedte gehanteerd. In de bouw is deze bandbreedte 1 tot 2,5%, in de voeding 1,5 tot 3,5%, in het vervoer 1 tot 3% en in de industrie 2 tot 3,25%.

De bond wil zoveel mogelijk maatwerk per bedrijfstak en bedrijf. ‘Eén loonvraag voor alle sectoren doet onvoldoende recht aan de specifieke situatie en problematiek van het bedrijf en/of de bedrijfstak’, zegt vice-voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen. Volgens hem zijn er tal van onderwerpen waarom het gerechtvaardigd is maatwerk aan te brengen. ‘In sommige sectoren speelt de flexibilisering van werknemers een grote rol, is de werkzekerheid belangrijker dan een loonstijging, wordt de bestaande cao op punten slecht nageleefd en spelen speciale onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid van mensen en arbeidsomstandigheden een rol.’