CNV Publieke Zaak zet vraagtekens bij akkoord Sensire

CNV Publieke Zaak is blij voor de werknemers van Sensire die hun werk hebben behouden, maar laat weten tegelijkertijd verbaasd te zijn over de omslag van Abvakabo FNV. Op haar website zegt de bond een ‘dubbel gevoel’ over te houden aan de gemaakte afspraken. ‘Wij zijn verbaasd over de standpuntwijziging van Abvakabo FNV wat betreft de overgang van de persoonlijke verzorging naar de Wmo (naar de gemeenten). Veel leden van CNV Publieke Zaak, patiëntenorganisaties en beroepsorganisaties zijn juist tegen deze overgang en hebben verheugd gereageerd op de mededeling van de staatsecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vorige week dat de persoonlijke verzorging gefinancierd zal worden vanuit de Zorgverzekeringen.’

Gemeentelijke ondersteuning
Volgens CNV Publieke Zaak is het maar zeer de vraag of andere thuizorgmedewerkers op dezelfde gemeentelijke ondersteuning kunnen rekenen als die van Sensire. ‘De afspraken met de nieuwe werkgevers TSN en Zorgkompas zijn tot stand gekomen met de bereidheid van de Achterhoekse gemeenten om extra te financieren. De gemeenten hebben onder hoge druk gestaan vanuit Abvakabo FNV, de media en niet in de laatste plaats vanuit Den Haag. Wij verwachten niet dat dit in de overige ruim 400 Nederlandse gemeenten gerealiseerd zal worden. Hetzelfde geldt voor de door het ministerie van VWS toegezegde financiële en organisatorische steun.’

CAO
De bond is er ook niet over te spreken dat Abvakabo afspraken heeft gemaakt buiten het CAO-overleg om. ‘Een aantal van de gemaakte afspraken heeft rechtstreeks betrekking op het lopende CAO overleg. De invloed van deze afspraken wordt zeker merkbaar. CNV Publieke Zaak wil met alle partijen een CAO afsluiten die recht doet aan alle werknemers in de VVT sector. Abvakabo FNV laat hier een ander geluid horen.’