Bussemaker: Vakbondskoepels mogen geen CAO afsluiten

 

Minister Jet Bussemaker van OCW vindt dat centrales van overheids- en onderwijspersoneel geen CAO’s meer mogen afsluiten. Dat antwoordt ze op vragen van Kamerlid Michel Rog naar aanleiding van het artikel ‘CAO in het onderwijs is niet rechtsgeldig‘ van jurist Harry van Drongelen in het decembernummer van Zeggenschap.

Op de vraag of zij erkent dat een CAO dient te worden afgesloten door een werknemersvereniging en niet door een vakbondskoepel antwoordt Bussemaker: ‘Ja. Artikel 1 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst vereist dat CAO’s afgesloten worden door verenigingen van werknemers. In een enkel geval is in het onderwijs nu nog sprake van een ondertekening van een (lopende) CAO door centrales van overheids- en onderwijspersoneel in plaats van werknemersverenigingen. (…) Nieuwe onderwijs-CAO’s zullen – overeenkomstig de voorschriften in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst – worden afgesloten met werknemersverenigingen.’

Wet op loonvorming
Daarnaast overweegt Bussemaker om de Wet op de loonvorming aan te passen. CAO’s treden pas in werking als zij zijn aangemeld in het kader van de Wet op de loonvorming. Maar deze wet is niet van toepassing op onderwijzend personeel, waardoor de afgesproken arbeidsvoorwaarden volgens Van Drongelen niet de status van CAO kunnen krijgen. Bussemaker: ‘Ik zal in overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezien of de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming die in het onderwijs heeft plaatsgevonden en de ontwikkelingen in het arbeidsrecht, aanleiding geven om de Wet op de loonvorming aan deze ontwikkelingen aan te passen.’