Bondsbestuur Abvakabo haalt bakzeil in bondsraad

Het blijft rommelen binnen Abvakabo FNV. Het bondsbestuur vindt dat iedereen die namens de bond opereert het beleid van de bond moet uitdragen. Zoals bekend heeft bondsvoorzitter Corrie van Brenk in Zeggenschap gezegd dat OR-leden die namens Abvakabo in de OR zitten het beleid van de bond dienen uit te dragen.*

De bond gaat echter nog een stap verder met het opstellen van een protocol sociale media, die van toepassing is ‘op alle medewerkers, kaderleden en andere bij Abvakabo FNV betrokken personen.’ Vrij vertaald staat hier dat wie kritiek op het bondsbeleid heeft, zware sancties tegemoet kan zien. Dit protocol is gisteren (23 oktober) in de bondsraad behandeld. Vanuit die bondsraad kwam er zoveel kritiek op het protocol, dat het bondsbestuur besloot het maar niet in stemming te brengen.

Tijdens die bondsraad werd ook nog een ander robbertje uitgevochten. Het bondsbestuur leeft op voet van oorlog met één van haar grootste criticasters, de Financiële Advies Commissie (FAC). Dat is een commissie van de bondsraad die bestaat uit financieel specialisten en die bondsraad en -congres gevraagd en ongevraagd adviseert over financiële zaken. Kort gezegd komt het erop neer dat de FAC veel vragen heeft over het financiële beleid van het bondsbestuur. Zo constateert de FAC dat Abvakabo vergeleken met andere bonden veel minder inkomsten heeft, zonder dat daar een verklaring voor wordt gegeven. Ook zijn er vragen over bijvoorbeeld de financiering van het organisingproject in de vvt en een reorganisatie binnen de bond.

Het bondsbestuur wil zich ontdoen van deze lastige horzel, getuige een brief aan de bondsraad van 12 september. In een vervolgbrief van 16 oktober laat het bondsbestuur weten dat een hoop problemen kunnen worden opgelost als het bestuur de adviezen van tevoren kan inzien. ‘Het bondsbestuur heeft geen zeggenschap over de inhoud van het advies van de FAC. Het is echter wel wenselijk dat het bondsbestuur voorinzage krijgt om de ledenraad niet te belasten met misverstanden of fouten die door de FAC of het bondsbestuur vooraf kunnen worden hersteld. De FAC dient er daarom voor te zorgen dat het advies op een zodanig moment ter inzage komt van het bondsbestuur, dat het advies van de FAC nog kan worden aangepast voor aanlevering aan de ledenraad.’ Het bondsbestuur heeft echter het deksel op de neus gekregen. De bondsraad heeft een motie aangenomen, waarin wordt gesteld dat het bestuur zich niet met de FAC dient te bemoeien.

Noot: De hier aangehaalde stukken (behoudens de motie) zijn in volle omvang te vinden op http://www.abvakabofnv.nl/bondsraad

* De visie van Van Brenk heeft ook bij FNV Formaat tot grote onrust geleid. Om de gemoederen te sussen, voelde interim-directeur Bart Blokzijl zich daarom genoodzaakt in een interne mail afstand te nemen van de woorden van Van Brenk