Bedrijf hecht minder belang aan HR

starsoft_human_resource_management_software

HR-professionals vervullen een steeds minder belangrijke rol binnen organisaties. In drie jaar tijd zijn de uitvoerende, administratieve en registrerende werkzaamheden van HR toegenomen van 20% naar 34%. De adviserende, aansturende of beleidsbepalende rol is in dezelfde tijd gedaald van 80% tot 66%. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014′ van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer dan 1.000 Nederlandse HR-professionals.

Opvallend is dat HR-professionals ook bij zaken waarin hun expertise goed van pas komt, geen bepalende of sturende rol hebben, maar meer uitvoerend. Zo is de rol van HR bij reorganisaties voor slechts 27% adviserend en 8% initiërend. Daarentegen is bijna de helft (47%) van de taken bij een reorganisatie participerend en 18% uitvoerend.

Die meer uitvoerende rol wordt echter niet als verlichting ervaren. Door verschuivingen binnen het takenpakket ervaren veel HR-professionals (68%) een verzwaring van hun functie. Tegenover de toenemende werkdruk staat geen grote loonsverhoging of promotie. De gemiddelde loonstijging in 2013 was 1,9%. Dit is hoger dan vorig jaar werd gedacht, maar ligt beduidend lager dan de loonstijging van de afgelopen jaren.
(Berenschot)