AWVN: In 2014 12% minder CAO’s afgesloten

Het afsluiten van CAO’s gaat steeds moeizamer, zo blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. In 2015 moeten bijna 550 CAO’s worden vernieuwd. Dat is aanzienlijk meer dan in een ‘gewoon’ jaar met tussen de 400 en 500 nieuwe collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomsten. Naast 392 CAO’s die in 2015 aflopen en daarom aan vernieuwing toe zijn, is er ook nog een achterstand in te lopen van ruim 150 CAO’s uit vorige jaren: contracten die wel al zijn afgelopen, maar niet vernieuwd. De te vernieuwen CAO’s hebben betrekking op bijna 3 miljoen werknemers.
In december zijn slechts 18 nieuwe CAO’s tot stand gekomen, veel minder dan de 38 en 50 december-akkoorden van 2013 en 2012. In heel het afgelopen jaar zijn volgens AWVN 365 nieuwe contracten afgesloten tegenover de 410 die in een jaar gebruikelijk zijn, een verschil van 12,3%.

Loonstijging
Voor alle in 2014 afgesloten akkoorden komt de gemiddelde loonstijging uit op 1,58%. De 18 decemberakkoorden kennen een gemiddelde loonstijging van 1,9%, ruim boven eerdere maandgemiddelden en boven het gemiddelde van alle 2014-akkoorden. Dit verschil wordt veroorzaakt door een aantal overheids-CAO’s waarin pensioenafspraken worden gecompenseerd in het loon.

(AWVN)