Asscher: ‘CAO-stelsel moet voortdurend vernieuwd worden’

cao

Volgens de SER is er nog voldoende draagvlak voor CAO’s. Minister Asscher van SZW is blij met deze constatering, maar dat betekent niet dat sociale partners nu op hun lauweren kunnen gaan rusten. ‘Voor het kabinet volstaat het dan ook niet te constateren dat op dit moment sprake is van voldoende feitelijk draagvlak voor de CAO en de CAO-afspraken. Het CAO-stelsel moet van binnenuit voortdurend vernieuwd worden om zijn rol in de arbeidsverhoudingen te kunnen blijven spelen’, schrijft Asscher op 18 november in een brief aan de Tweede Kamer.

Geen blauwdruk
Die vernieuwing kan niet van bovenaf worden opgelegd, maar zal op sectoraal niveau gestalte moeten krijgen. Toch blijft er een belangrijke coördibnerende rol voor bonden en werkgevers op centraal niveau. ‘Een blauwdruk is per definitie niet effectief omdat bijvoorbeeld grote industriële sectoren niet te vergelijken zijn met kleine, meer ambachtelijk ingestelde sectoren. Dat neemt niet weg dat de meeste sectoren te maken hebben met vergelijkbare ontwikkelingen. Het kabinet verwacht daarom ook een regisserende en faciliterende rol van sociale partners op centraal niveau’, aldus Asscher.

Onderling vertrouwen
Opvallend is dat het kabinet zich actief wil inzetten om het onderlinge vertrouwen tussen bonden en werkgevers te stimuleren. ‘Het kabinet onderschrijft de opvatting van de SER dat het voor een gezamenlijke aanpak van wezenlijk belang is dat er vertrouwen bestaat tussen vakorganisaties en werkgevers, alleen al vanwege de vereiste inspanningen en kosten. De bewustwording van deze onderlinge afhankelijkheid is naar het oordeel van het kabinet cruciaal tegen de achtergrond van de momenteel teruglopende organisatiegraad. (…) Het kabinet zal dan ook in bestuurlijk overleg met sociale partners het belang ervan benadrukken en zal bezien op welke wijze ondersteuning kan worden geboden aan een gezamenlijke aanpak.’

Toekomst
Volgens Asscher moet er nog heel wat gebeuren om het draagvlak ook in de toekomst te garanderen. ‘Het toekomstige draagvlak voor CAO-afspraken vraagt om een gedurfde aanpak en creatieve ideeën. Behalve inspanningen om hun ledenaanwas te vergroten, hebben sociale partners een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook niet-leden op zodanige manier bij de totstandkoming van CAO’s te betrekken dat het toekomstig draagvlak daaronder verzekerd is. Het kabinet hoopt daarnaast op gerichte inspanningen, vooral op het terrein van zzp’ers en handhaving, en zal in overleg met de centrale sociale partners bezien op welke wijze ondersteuning kan worden geboden aan een gezamenlijke aanpak.’