Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen gedaald

De duurdere kinderopvang heeft negatieve gevolgen voor het aantal werkende ouders, zo meldt minister Lodewijk Asscher van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. Hoewel de arbeidsparticipatie als gevolg van de crisis over de hele linie daalt, is de daling bij met name alleenstaande moeders sterk. In het eerste kwartaal van 2013 werkte 60,9% van de alleenstaande moeders, terwijl dat in 2012 nog 63% was. Ook bij alleenstaande vaders is de terugval fors: van 79,3% naar 77,4%.

Opvallend is dat de participatie van moeders die het ouderschap delen nauwelijks daalt: van 71% naar 70,5%. Het lijkt erop dat hier de vaders minder werken om voor de kinderen te zorgen, want hun participatie daalt van 91,4% naar 90%

Over de hele linie is de arbeidsparticipatie van vrouwen gedaald van 60,6% naar 59,9% en die van mannen van 73,7% naar 72,1%.