Abvakabo-afdelingen Noord-Nederland wil fusie stopzetten

standaard_gebroken-hart

De afdelingen Noord-Nederland van Abvakabo FNV willen de fusie met andere bonden in een ongedeelde FNV stopzetten. Dat zei het bestuurslid Jan de Jong van de afdeling Zuid-Friesland tijdens de bondsraad van 8 april.

‘Over de voorgenomen organisatie en daarmee opheffing van onze Abvakabo kunnen we eigenlijk kort zijn. Mede naar aanleiding van de gezamenlijke bijeenkomst van de FNV-bonden in Groningen zijn wij geschrokken van de cultuurverschillen en het bijna feitelijk ontbreken van sterke lokale aanwezigheid van de andere bonden – een uitzondering daargelaten. Laat helder zijn, wij beseffen terdege dat er iets moet gebeuren, echter zaken lijkt veel te snel te gaan. De structuur lijkt leidend aan cultuur’, aldus De Jong.

Kritiek ledenparlement
De Jong uitte ook stevige kritiek op het ledenparlement van de FNV. ‘Als wij vanuit Noord Nederland kijken naar het huidige ledenparlement, dan kunnen we niet anders dan constateren, dat het huidige ledenparlement een op zichzelf staande organisatie is, die eigenlijk geen contact heeft met de leden of kaderleden.’
De Jong vindt dat de bonden elkaar eerst op lokaal niveau moeten zien te vinden voordat ze ook landelijk fuseren. ‘Wij vragen ons in Noord-Nederland af of wij het fusievoorstel in deze vorm kunnen en mogen en zelfs willen steunen. Misschien moeten we de Abvakabo FNV eerst maar gewoon handhaven en eerst op lokaal niveau de samenwerking/fusie vorm en inhoud geven.