Aantal OR-trainingen loopt fors terug

standaard_nieuwsscholing

Ondernemingsraden gaan veel minder op scholing dan voorgaande jaren, meldt Praktijkblad Ondernemingsraad. Hans Hubregtse van FNV Bondgenoten spreekt zelfs over een terugval van 30 tot 40%. Volgens hem ligt de oorzaak niet alleen bij de crisis, maar vooral bij werkgevers. ‘Ongeveer de helft van de OR’en heeft problemen met de bestuurder over de scholingsvraag. Soms doen werkgevers zo moeilijk dat de OR zich helemaal niet schoolt.’

Het gevolg hiervan is dat veel opleidingsinstituten het moeilijk hebben. Mark Capel, directeur van trainingsbureau Trainiac en voorzitter van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals, denkt dat het wegvallen van de GBIO-subsidie hier een belangrijke oorzaak van is. Maar ook de toegenomen concurrentie op de scholingsmarkt is daar debet aan. Doordat grote instituten nu een stuk duurder worden, profiteren daar allemaal kleinere splers van. ‘Een OR die voorheen een training zocht, pakte de GBIO-lijst erbij, pikte daar iets uit en bleef jaren bij hetzelfde trainingsbureau. Nu zijn er goedkopere spelers op de markt en gaan OR’en shoppen, vaak uit solidariteit met de werkgever, die bezuinigt op opledingskosten voor het personeel’, aldus Capel in Praktijkblad Ondernemingsraad.

(ORnet)