Aanpak Jeugdwerkloosheid werpt vruchten af

In 2013 is de Aanpak Jeugdwerkloosheid gestart met Mirjam Sterk als ambassadeur voor een periode van twee jaar. In die tijd zijn 23.000 jongeren geplaatst bij een werkgever op een baan, leerwerkplek of stage. Daarnaast zijn 9000 jongeren voorbereid op een opleiding of werk. In de komende jaren wordt extra ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren en een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Met 100 werkgevers worden afspraken gemaakt om jongeren zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer waarin minister Asscher van SZW en minister Bussemaker van OC&W terug- en vooruitblikken op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Behaalde resultaten
Sinds februari 2014 is de jeugdwerkloosheid gedaald van 13,8% naar 11,0% in februari 2015. In dezelfde periode daalde de totale werkloosheid 15-74 jaar van 7,9 naar 7,1%. De werkloosheid onder migrantenjongeren is in totaal ongeveer 24%.
Een greep uit de behaalde resultaten in de afgelopen twee jaar:
* Tijdens de Werkdag op 31 maart 2015 heeft Mirjam Sterk 75 werkakkoorden met werkgevers afgesloten, met daarin afspraken over stages, leerbanen en werkplekken voor jongeren. 22 van deze werkgevers willen betrokken worden bij kwetsbare jongeren in samenwerking met UWV en gemeenten.
* Bij de start van de aanpak jeugdwerkloosheid lag het aantal voortijdig schoolverlaters nog op 36.000 jongeren. Dit is gedaald tot bijna 25.000 in het schooljaar 2013-2014.
* Er is voor bijna 5000 jongeren met een uitkering premiekorting aangevraagd om aan de slag te gaan.
* In de arbeidsmarktregio’s zijn 23.000 jongeren aan de slag geholpen. Zo zijn in de regio Twente en in de regio Parkstad ruim 800 jongeren weer naar school of aan het werk gegaan waardoor de jeugdwerkloosheid daalde.

(ministerie SZW)