FNV wil onafhankelijke bedrijfsarts

De FNV wil een onafhankelijke bedrijfsarts, die zijn aandacht kan richten op objectief medisch handelen als de zieke werknemer wordt behandeld in het kader van verzuim. Dat blijkt niet mogelijk als die bedrijfsarts enerzijds wordt betaald door een werkgever en anderzijds de zieke werknemer moet begeleiden naar herstel. Arbodiensten zouden zich vooral moeten richten op preventie en veiligheidsbeleid in de bedrijven. Wettelijke aanpassing is daarom nodig.

Met het nog warme SER-advies ‘Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg’ op zak, hoopt de FNV dat minister Asscher van SZW actie zal ondernemen om de huidige structuur van arbodienstverlening op te heffen. FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin ziet genoeg redenen om de koers te wijzigen. ‘In de SER hebben we unaniem geconstateerd dat de huidige bedrijfsarts te weinig weet van beroepsziekten, vrijwel niets doet aan preventie en onvoldoende sector-specifieke kennis bezit. De bedrijfsarts is moeilijk toegankelijk voor werknemers en wordt onvoldoende vertrouwd. Ook is er onvoldoende samenwerking tussen de bedrijfsarts en huisarts.’

Prikkels
Een onafhankelijke bedrijfsarts is essentieel voor betere verzuimbegeleiding en preventie. Het huidige systeem heeft te veel prikkels als het gaat om verzuim en te weinig als het gaat om preventie. Kuin: ‘De werknemer wordt opgelapt en mag weer naar dezelfde, ziekmakende werkomgeving. Dit heeft niks te maken met duurzame inzetbaarheid. Bovendien gaat er in die ziekteverzuimbegeleiding te veel fout en worden privacyregels geschonden.’
Werkgevers kiezen ervoor om de gewenste veranderingen in het huidige stelsel over te laten aan de vrije markt. Kuin: ‘In feite geven ze daarmee geen weg aan om de doelen te bereiken. Iedereen weet dat niets vanzelf gaat, behalve het op- en ondergaan van de zon. Wij hopen dan ook dat minister Asscher maatregelen neemt.’