Categorie: zeggenschap

In het decembernummer

TTIP: beter geen verdrag dan een slecht verdrag De Europese Unie en de Amerikanen onderhandelen over TTIP, een verdrag om handel en investeringen over en weer te bevorderen. Het lijkt er echter sterk op dat vooral de multinationals er beter van worden, terwijl de bescherming werknemers en consumenten afneemt. Agnes Jongerius, die voor de PvdA in het Europees Parlement zit,...

In het septembernummer

Niemand denkt aan de secretaresse De arbeidsmarkt voor administratief medewerkers krimpt snel. Hoewel de werkgelegenheid op hogere niveaus nog groeit, verdwijnen de banen op lagere niveaus in razend tempo. Hoogste tijd om in te zetten op scholing en van-werk-naar-werkbegeleiding. Arbeidsmarktadviseurs Kees van Uitert en Freek Kalkhoven van het UWV constateren echter dat sociale partners het lelijk laten afweten. Zowel bij...

In het juninummer

Zonder CAO op de nullijn? Volgens de bonden zitten ambtenaren al vier jaar lang op de nullijn. Ze vergeten daarbij echter te melden dat het hier CAO-loon betreft, en dat het werkgevers vrij staat meer te betalen. Dat is ook precies wat gebeurt, meent hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer. Uit cijfers blijkt namelijk dat de lonen bij de overheid tussen...

In het maartnummer

Actieplan medezeggenschap Het gaan niet goed met de medezeggenschap. Dat is mensen die professioneel met medezeggenschap bezig zijn een doorn is het oog. Deze juristen, ambtelijk secretarissen en opleiders, die zijn verenigd in de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP), hebben nu een actieplan opgesteld om het onderwerp weer op de agenda te krijgen. Opleider en BVMP-lid Theo van Leeuwen zet de...

In het decembernummer

Creëer nieuwe banen door functies op te splitsen Bedrijven en instellingen moeten 125.000 mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Probleem is dat die banen er niet zijn, zeggen werkgevers. Volgens hoogleraar inclusieve arbeidsorganisatie Frans Nijhuis van de Universiteit Maastricht en directeur Brigitte van Lierop van Disworks is dat op te lossen. Veel huidige medewerkers doen werk waarvoor ze zijn...

In het septembernummer

Infrastructuur OR-scholing in elkaar gestort Vanuit de scholingswereld komen er al langer verhalen dat ondernemingsraden veel minder op scholing gaan na afschaffen van het GBIO. Volgens de SER ligt dat wat genuanceerder. Het aantal OR’en dat op cursus ging is met slechts 6,5% gedaald, terwijl de omzet van erkende scholingsinstituten met bijna 40% terugliep. Dat betekent dat OR’en naar alternatieven...

In het juninummer

Organiseer het CAO-proces van onderop Om het draagvlak van de CAO te vergroten, zouden ondernemingsraden veel meer betrokken moeten worden bij de CAO-proces. Volgens vakbondsbestuurder Bernard van Iren van FNV KIEM en arbeidsvoorwaardenadviseur Henk Strating kunnen zij de wensen van werknemers inventariseren, die de vakbondsbestuurders meenemen in de onderhandelingen. Maar een van onderop georganiseerd CAO-proces verhoudt zich niet met een...

In het maartnummer

Vakbondsbestuurders steken geld in eigen zak Vakbondsbestuurders dienen geld dat ze krijgen voor het bijwonen van vergaderingen in commissies en besturen, de zogenaamde vacatiegelden, af te dragen aan de bond. Bij Abvakabo FNV zijn er echter vakbondsbestuurders die dat geld in eigen zak steken. Daardoor loopt de bond enkele miljoenen mis, zo blijkt uit onderzoek uit 2010. Bovendien vragen deze...

In het decembernummer

CAO in het onderwijs is niet rechtsgeldig Om afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden de status van CAO te geven, moet aan een aantal juridische voorwaarden zijn voldaan. In het onderwijs is dat niet het geval, constateert Harry van Drongelen van de vakgroep sociaal recht en sociale van de Universiteit van Tilburg. De onderhandelende bonden vormen geen werknemersvereniging en het is twijfelachtig...