Categorie: zeggenschap

In het decembernummer

Beschermen privacy werknemers als vakbondsstrategie Technologische vooruitgang manifesteert zich steeds meer op de werkvloer. Alles wordt in de gaten gehouden en opgeslagen. Algoritmes sturen werkprocessen en personeelsbeleid aan en nemen die zelfs over. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de arbeid. Vakbonden hebben moeite om hier een antwoord op te vinden, constateert promovendus en oud FNV-Jong voorzitter Robbert...

In het septembernummer

Activerend vakbondswerk: nu doorpakken! Het aantal leden van de FNV blijft teruglopen. Om het tij te keren moet zij kiezen voor activerend vakbondswerk, vindt voormalig vakbondsbestuurder Jan Verhagen. Dat betekent een radicale breuk met honderd jaar vakbondstraditie. Niet meer van bovenaf beslissen wat goed is voor werknemers, maar samen met hen optrekken om vorm te geven aan het vakbondswerk. Liever...

In het juninummer

Hoe maak je de vakbond weer sterk? Doordat het aantal leden al jarenlang terugloopt, verminderen de tegenmacht en legitimiteit van vakbonden. Bovendien is de diversiteit op de arbeidsmarkt enorm toegenomen. Wat moet de vakbeweging doen om toch een belangrijke rol te blijven spelen? Beleidsadviseur Saskia Boumans van de FNV schetst de keuzes die gemaakt kunnen worden en de gevolgen daarvan...

In het maartnummer

Waarom werken we? Werk wordt vooral gezien als bron om waarde te scheppen. Hoe harder en efficiënter we werken, hoe rijker we worden. Liefst in een vaste baan, want dat biedt de meeste zekerheid. Maar deze opvatting van werk is pas zeer recent ontstaan, weet hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer. In vroeger tijden en andere culturen werd werk veel meer...

In het decembernummer

Verbeter onduidelijke positie van platformwerkers In november hield de Tweede Kamer een hoorzitting over werken in de platformeconomie. Daarbij kwam ook de status van de werkende aan de orde. Is het een werknemer, een zzp’er of iets ertussenin? En hoe breng je dat onder in het arbeidsrecht? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, constateert hoogleraar innovatiewetenschappen Koen Frenken. Hij zet...

In het septembernummer

Aanvalsplan tegen arbeidsongevallen Elk jaar zijn er honderdduizenden werknemers die verzuimen als gevolg van een arbeidsongeval. Toch is er nauwelijks beleid om ongevallen te voorkomen. Onderzoeker Wim Eshuis vindt dat het roer om moet. Hij pleit voor een einde aan de gedoogcultuur en wil extra wettelijke verplichtingen, meer zeggenschap van betrokkenen en openbaarheid om het aantal arbeidsongevallen jaarlijks terug te...

In het juninummer

Torn niet aan algemeen verbindend verklaren In het recente verleden hebben VVD en D66 regelmatig het algemeen verbindend verklaren van CAO’s ter discussie gesteld. Vakbonden en werkgevers roepen hen op dit instrument bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord intact te laten. Volgens Saskia Boumans (FNV), Laurens Harteveld (AWVN) en Michel Donners (CNV Vakmensen) komen anders goede CAO-afspraken over lonen,...

In het maartnummer

Een te hoge looneis is ook niet goed Vakbonden stellen elk jaar een looneis. Maar waar is die op gebaseerd en hoe hoog moet die zijn? Hierover boog zich een aantal vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden en wetenschap in een rondetafelgesprek onder leiding van Paul de Beer, directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Hij concludeert dat het nog niet...

In het decembernummer

De tijd van polderen is voorbij De vernieuwing van de FNV was bedoeld om dichter bij werkenden te staan. Daar is weinig van terecht gekomen, vindt sectorhoofd Vervoer en kandidaat voor het Dagelijks Bestuur Roel Berghuis van de FNV. Dat komt doordat de FNV zich wel organisatorisch, maar niet beleidsmatig heeft hervormd. De bond blijft zich richten op overleg op...

In het septembernummer

Maak van ledenwerving speerpunt vakbondswerk De vakbonden kampen al decennia met dalende ledentallen. Volgens algemeen secretaris Leo Hartveld en beleidsmedewerkers Chris Driessen van de FNV is deze trend om te buigen. Maar dan moet het werven van nieuwe leden centraal komen te staan in het vakbondswerk. Dat betekent ook dat bestuurders er op moeten worden afgerekend als de organisatiegraad daalt....

In het juninummer

OR benut rechten niet optimaal De OR heeft een belangrijke taak binnen de onderneming. Die kan hij alleen goed uitvoeren als hij gebruik kan maken van al zijn rechten. John Snel en Simone van Houten van SBI Formaat hebben met behulp van een enquête gevraagd of dat lukt. Zij constateren dat de OR regelmatig gepasseerd wordt bij advies- en instemmingsplichtige...

In het maartnummer

Gazelle: is dit wat we willen? Met veel bombarie opende Gazelle vorig jaar september een nieuwe fietsenfabriek in Dieren. Het zou hét voorbeeld zijn dat de maakindustrie in Nederland nog wel degelijk toekomst heeft. Frank Pot, voorzitter van de adviesraad van het European Workplace Innovation Network van de Europese Commissie, ging een kijkje nemen en trof vooral een ouderwetse werkorganisatie...