Categorie: tips

Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?

De SOMz, de Stichting Onderzoek Medezeggenschap organiseert 11 januari 2016 het congres ‘Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?’ De SOMz wil namelijk bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap in de ondernemingen en instellingen. Vier professoren, te weten Jan Kees Looise (HRM), Martin Euwema (organisatie psycholoog), Frank Pot (arbeidssocioloog...

Scriptieprijs van de vakbeweging

Het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht, zal begin 2016 een prijs uitreiken voor studenten aan het HBO of de universiteit die in 2015 een scriptie hebben geschreven over het werkgebied of de rol van de vakbeweging. Studenten kunnen zichzelf aanmelden, maar ook docenten kunnen een student aanmelden. De eerste stap is de scriptie insturen naar aanmelden@deburcht.org. Dat kan...

Het CAO-instrument: trends en actuele ontwikkelingen

Op donderdag 12 november organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging in De Burcht te Amsterdam een studiemiddag over het CAO-instrument. De bijeenkomst wordt voorafgegaan door een ledenvergadering van de NVA om 13.00 uur. Programma 13.00 uur: NVA – algemene ledenvergadering. 14.00 uur: start seminar “Cao-instrument: trends en actuele ontwikkelingen”. Met medewerking van:...

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2015

Op donderdag 8 oktober 2015 vindt de Nederlandse Arbeidsmarktdag (NAD) plaats. Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag werkt dit keer samen met werkgeversvereniging AWVN. Het hoofdthema van de dag is vernieuwing van arbeidsverhoudingen . Thema Zowel op het terrein van de individuele als van de collectieve arbeidsverhoudingen zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande. Op het gebied van de individuele arbeidsverhoudingen is er de groei...

Kwaliteit van besturing

Op woensdag 8 juli organiseert het Nationaal Register het middagsymposium ‘Kwaliteit van besturing’ over de samenstelling van bestuur en toezicht in de pensioensector. Prof.mr.dr. Hélène Vletter – van Dort zal de resultaten presenteren van het onderzoek naar dit thema. Nationaal Register heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek om inzicht te krijgen in de veranderingen die naar aanleiding van de invoering...

Beloningsverschillen publieke sector en markt

Op 19 mei vindt van 15.00 uur tot 17.00 uur het seminar ‘Beloningsverschillen publieke sector en markt’ plaats bij het CAOP in Den Haag. Het seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Arbeidsverhoudingen (NvA) in samenwerking met het CAOP. Verwachte sprekers: prof dr Paul de Beer (AIAS/UVA) prof dr Frank Cörvers (Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt/ReflecT/ Tilburg Law School/ CAOP & ROA...

De toekomst van O&O-fondsen: inspirerend & effectief?

Op 27 maart organiseert het O&O-platform een bijeenkomst over de toekomst van de fondsen. Het algemene doel van O&O-fondsen is bij te dragen aan “een leven lang leren” van werknemers in de sector. Steeds vaker worden sectorspecifieke doelen geformuleerd op basis van actuele thema’s, zoals employability en duurzame inzetbaarheid. Naar de buitenwereld, en soms ook in de eigen sector, zijn...

Wetenschapsmiddag

Op 5 maart presenteert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging 8 onderzoeken. Discussieer en denk mee over uiteenlopende onderwerpen als: de betekenis van vakmanschap voor werknemers, de gevolgen van arbeidsmigratie uit MOE-landen voor de arbeidsverhoudingen, de betekenis van vermogen om de gevolgen van een soberder verzorgingsstaat op te vangen, het belang van een sterke regionale arbeidsmarkt en de rol van...

Leergang Trends in Arbeidsverhoudingen

Hoe verandert het publieke domein door vernieuwde arbeidsverhoudingen? En wat betekent dit voor u als professional? U leert het tijdens de interactieve leergang Trends in Arbeidsverhoudingen van het CAOP, die plaats zal vinden in de periode februari – juni 2015. Tijdens zes verschillende modules krijgt u inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarkt. De...

Werkconferentie Sociale ondernemingen

Op maandag 19 januari 2015, 13.30-17.00 uur vindt in SER-gebouw een werkconferentie plaats over sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen en sociaal ondernemerschap zijn het onderwerp van een adviesaanvraag van de minister van SZW. De SER-commissie die het advies voorbereidt, wil met deze interactieve werkconferentie input verzamelen. SER-kroonlid Mirjam van Praag is voorzitter van de commissie en leidt de conferentie. Nederland kent...

Expertmeeting over combinatiebanen

Op woensdag 26 november 2014 van 13.00 tot 16.00 uur organiseren  de SER en het ministerie van SZW een bijeenkomst over combinatiebanen. In de Prinsjesdagbrief van 2013 kondigde het kabinet een adviesaanvraag aan de SER aan over het onderwerp stapelbanen. Van stapelbanen, of liever gezegd combinatiebanen, wordt gesproken als een werknemer meerdere (parttime) banen combineert of het zelfstandig ondernemerschap combineert...

Werkconferentie ‘Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau’

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij veranderingen in een arbeidsorganisatie? Over dit thema organiseren de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) en de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) op 6 november samen een conferentie in het SER-gebouw. Het onderwerp wordt van verschillende kanten belicht. Ook is er een case waar verandering aan de orde van de dag is: de zorg. Het volledige...