Categorie: tips

Wetenschapsmiddag 2019 in De Burcht

Op 14 februari organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht de wetenschapsmiddag, bedoeld voor medewerkers van vakbonden en vakbondsleden alsmede wetenschappers en masterstudenten die geïnteresseerd zijn in arbeidsverhoudingen. Onderwerpen zijn: precaire arbeid en de rol van vakbeweging en politiek, positie en strategie van de vakbeweging. Aan het eind van de middag reikt FNV-voorzitter Han Busker de scriptieprijs...

Waar staat de vakbeweging nu?

Op 26 november start het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht een serie discussiebijeenkomsten over de positie en strategie van de vakbeweging. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het nieuwe project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? Op de eerste bijeenkomst starten we met de vraag : Waar staat de vakbeweging nu? Tijdens deze eerste bijeenkomst zal...

Jaargangen Zeggenschap 1974 – 2018 gratis ophalen

Voor de verzamelaar. Bent u geïnteresseerd in oude jaargangen van Zeggenschap, of wilt u het hele archief bemachtigen? Zeggenschap bestaat al sinds 1974 en u kunt alle nummers gratis ophalen bij één van onze trouwe lezers! Mail uitgeverij@zeggenschap.info en wij brengen u in contact met de bezitter van alle nummers 1974-2018!

De toekomst van de arbeidsverhoudingen

Op 12 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) het tweede symposium dit jaar ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Werd tijden het eerste symposium in april teruggekeken naar de wortels van ons arbeidsbestel, nu wordt er vooruit gekeken naar het perspectief voor de arbeidsverhoudingen in de komende decennia. Programma 10.00 uur. Opening 100 jaar SZW & 50 jaar...

50 jaar Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen

Op 18 april organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) het symposium ‘Een terugblik, om vooruit te kijken’. De NVA werd in 1968 opgericht en bestaat dit jaar vijftig jaar. Vanaf de oprichting heeft de NVA zich ingespannen om het onderzoek naar en het maatschappelijk debat over de Nederlandse arbeidsverhoudingen te stimuleren. De NVA wil het jubileum niet ongemerkt voorbij...

Wetenschapsmiddag 2018

Woensdag 14 februari organiseert het Wetenschappelijk Bureau (WB) voor de vakbeweging, de Burcht, de wetenschapsmiddag 2018. Die middag is bedoeld voor medewerkers van vakbonden en vakbondsleden alsmede wetenschappers en masterstudenten die geïnteresseerd zijn in arbeidsverhoudingen. Op deze middag zal het WB vier eindrapporten presenteren van onderzoek dat onlangs is afgerond. Speciale gast is René ten Bos, hoogleraar filosofie van de...

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2017 – ‘De veranderende waarde van werk’

Donderdag 12 oktober vindt voor de vijfde keer de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) plaats in Utrecht. De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. De beroepenstructuur polariseert. We werken langer door. Steeds meer mensen combineren betaald werk met onbetaalde (zorg)taken. Wat betekent dit alles voor de plaats die werk inneemt in ons leven? Blijft werk primair een bron van inkomen (werken...

De arbeidsverhoudingen op de politieke agenda

In het kader van de Tweede Kamer verkiezingen organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WB), de Burcht in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) op 1 februari 2017 een bijeenkomst over de toekomstige arbeidsverhoudingen in Nederland. In deze bijeenkomst worden politici van VVD, D66, PvdA en SP bevraagd door wetenschappers en vakbondsmensen over hun visie op de...

Nationaal Economisch Forum

Op 12 oktober vindt het Nationaal Economisch Forum plaats in Emmen. Hoe kom je van creativiteit naar innovatie in het industriële bedrijfsleven? Wat is eigenlijk het DNA van industriële regio’s in Nederland en Duitsland. En wat kunnen we daarmee? Hoe verhouden vakmanschap en innovatie zich tot elkaar en hoe gaan Nederlandse en Duitse industriële bedrijven daarmee om? Hoe zit het...

Is er toekomst voor de medezeggenschap?

Op vrijdag 3 juni organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen in samenwerking met de Stichting Onderzoek Medezeggenschap en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken een themamiddag over de toerkomst van de medezeggenschap. Programma 14.15 uur: Opening Marc van der Meer 14.20 uur: Sprekers: o.a. em.prof Jan Kees Looise (UTwente), Kees Vos (TvA) en Niko Manshanden (FNV). Korte interviews met de verschillende auteurs...

Symposium ‘Kankerverwekkende stoffen op het werk’

In aanloop naar Workers Memorial Day op 28 april organiseert de FNV op dinsdag 19 april in De Burcht in Amsterdam een symposium over de gevaren van kankerverwekkende stoffen op het werk. Jaarlijks krijgen duizenden werknemers in Nederland kanker door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Tijdens dit symposium nemen we verschillende aspecten en gevaren van blootstelling aan deze stoffen onder de...

Wetenschapsmiddag De Burcht

Op 17 februari organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging tussen 13.00 en 17.00 uur een wetenschapsmiddag in de Burcht. De middag start met een lezing van Prof. Dr Agnes Akkerman. Ze richt zich vooral op de gevolgen van flexibilisering van werk op de zeggenschap van werknemers en op de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Daarna worden er acht onderzoeken...