Categorie: nieuws

Abvakabo reageert op ontslag OR-lid

Het Dagelijks Bestuur van Abvakabo FNV heeft intern gereageerd op het ontslag van OR-lid Gert Jan Tommel, waarover Zeggenschap eerder berichtte. In de ‘DB Nieuwsbrief’ van 19 juli zegt het DB dat het ontslag niets met de OR-werkzaamheden van Tommel te maken heeft. De reden was zijn gedrag, dat ontoelaatbaar was. Het DB voelde zich genoodzaakt te reageren, omdat de...

SER: Werknemers meer betrekken bij CAO

Er is op dit moment voldoende draagvlak voor het CAO-stelsel. Wel is het nodig dat CAO-partijen blijven werken aan een breed draagvlak, vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een CAO. Dat staat in een vandaag verschenen ontwerpadvies van de SER, dat op vrijdag 23 augustus behandeld zal worden. Ongeveer 80% van de Nederlandse werknemers...

Veel overtredingen bij verwijderen asbest

Bedrijven die een certificaat op zak hebben om asbest uit oude gebouwen te verwijderen, nemen vaak een loopje met de regels waaraan zij moeten voldoen. Het ministerie van SZW constateert dat er bij maar liefst 70% van de inspecties overtredingen zijn, zo blijkt uit de vandaag verschenen ‘Sectorrapportage Asbest 2013’ van het ministerie. Asbest is een gevaarlijk goedje. Nog steeds...

Flexwerkers blijven opgesloten in schil

Vandaag heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het rapport ‘De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO in opdracht van SZW. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de omvang van de flexibele schil groeit. De groei van de flexschil komt niet zozeer doordat er meer werknemers...

Kantonrechter tikt Abvakabo op vingers wegens ontslag OR-lid

Abvakabo FNV heeft vakbondsbestuurder Gert Jan Tommel ontslagen. Tommel, die ook in de OR zit, kreeg een campagneplan van het bondsbestuur in handen, en wilde als OR-lid weten wat de achterban daarvan vond. Dat plan is uiteindelijk in handen van de media gekomen, wat voor het bondsbestuur aanleiding was Tommel de wacht aan te zeggen. De zaak is uiteindelijk bij de...

Hoger opgeleiden werken onder hun niveau

Het aannemen van werk onder niveau, onder slechte arbeidsvoorwaarden of zelfs via illegale constructies is in de huidige arbeidsmarkt begrijpelijk, maar ondermijnt de hoogwaardige kenniseconomie waar Nederland en Europa naar streven. Dat betoogt hoogleraar arbeidsrecht Mijke Houwerzijl vandaag in haar inaugurele rede aan Tilburg University. Als de nood aan de man is, geven werknemers prioriteit aan welk werk dan ook,...

Gebrek aan vertrouwen tussen OR en bestuurder

Als de ondernemingsraad en de bestuurder een geschil hebben, kunnen ze naar de bedrijfscommissie stappen om te bemiddelen. Dat gebeurt steeds vaker, zo blijkt uit het jaarverslagen van de bedrijfscommissies Markt I (commerciële sectoren) en Markt II (zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren). Die hebben namelijk het afgelopen jaar een toename van het aantal  bemiddelingsverzoeken gekend, van 60 (2011) naar 67...

Flexwerkers worden eerder werkloos

Werkgevers willen graag veel flexwerkers, omdat ze daar makkelijk vanaf komen als het economisch slechter gaat. Dat is niet alleen de theorie, maar ook de praktijk, zo laten cijfers van het CBS zien. In het eerste kwartaal van 2013 zijn er 143.000 mensen werkloos geworden. De meerderheid daarvan (85.000 oftewel ruim 59%) was flexwerker. Op het totaal aantal flexwerkers is...

Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen gedaald

De duurdere kinderopvang heeft negatieve gevolgen voor het aantal werkende ouders, zo meldt minister Lodewijk Asscher van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. Hoewel de arbeidsparticipatie als gevolg van de crisis over de hele linie daalt, is de daling bij met name alleenstaande moeders sterk. In het eerste kwartaal van 2013 werkte 60,9% van de alleenstaande moeders, terwijl dat in...

Offshoring bij 10% grote bedrijven

Vanwege lagere loonkosten heeft 10% van de bedrijven tussen 2009 en 2011 activiteiten naar het buitenland verplaatst. Dat komt neer op 18.000 banen, zo heeft het CBS berekend. Met name administratieve diensten en ICT zijn verplaatst. Bedrijven die activiteiten verplaatsen kiezen vaak een bestemming in Europa. De oude EU-lidstaten zijn het populairst (42%), gevolgd door de nieuwe EU-lidstaten (25%). Buiten Europa is India de meest voorkomende...

Crisis heeft geen effect op variabel belonen

Hoewel we midden in de economische crisis zitten en het maatschappelijke debat over beloningen weer in volle hevigheid is losgebarsten na de publicatie in de Volkskrant dat de beloning van topbestuurders weer is gestegen, wordt er nog volop variabel beloond. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN naar aanleiding van het onderzoek ‘Variabele beloning in tijden van crisis’. Bijna een derde (31%) van...

Aantal OR-trainingen loopt fors terug

Ondernemingsraden gaan veel minder op scholing dan voorgaande jaren, meldt Praktijkblad Ondernemingsraad. Hans Hubregtse van FNV Bondgenoten spreekt zelfs over een terugval van 30 tot 40%. Volgens hem ligt de oorzaak niet alleen bij de crisis, maar vooral bij werkgevers. ‘Ongeveer de helft van de OR’en heeft problemen met de bestuurder over de scholingsvraag. Soms doen werkgevers zo moeilijk dat de OR...