Categorie: nieuws

Steun voor Amerikaanse bonden neemt iets toe

Een kleine meerderheid van de Amerikanen (54%) vindt het goed dat er vakbonden zijn, zo blijkt uit gegevens die onderzoeksbureau Gallup heeft gepubliceerd. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar, en van 6% ten opzichte van 2009, het eerste jaar van de regering Obama, toen de steun voor bonden met 48% op een dieptepunt was. De...

SER-advies draagvlak cao unaniem aangenomen

De SER heeft vandaag het advies over verbreding draagvlak cao’s unaniem vastgesteld. Volgens alle SER-partijen (werkgevers, werknemers en Kroonleden) is er op dit moment voldoende draagvlak voor het cao-stelsel. Dat stelsel achten zij van essentieel belang is voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Zo onderstreepte vice-voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, die namens de werkgevers het woord voerde, het belang voor zijn achterban. Die vindt een...

Overleg cao banken geklapt

Er komt voorlopig geen nieuwe cao voor de kleinere banken, waar in totaal zo’n 9000 werknemers onder vallen. Het overleg is na anderhalf jaar onderhandelen mislukt. Belangrijke reden is dat de werkgevers weigerden te praten over versoberingen voor het hogere magemenent, dat niet onder de cao valt. De werkgevers wilden niet praten over bijvoorbeeld de bonussen voor de directie, terwijl...

FNV Formaat trekt in bij SBI

Maandag 19 augustus verhuist FNV Formaat naar Doorn. Op zich is dat niet echt vermeldenswaardig, ware het niet dat op de nieuwe locatie ook een ander scholingsinstituut voor ondernemingsraden is gevestigd, het aan het CNV gelieerde SBI. Is dit een voorbode van een fusie? ‘Absoluut niet’, zegt directeur Jaap Jongejan van SBI. ‘Zij wilden weg uit Woerden, en wij hadden...

Abvakabo reageert op ontslag OR-lid

Het Dagelijks Bestuur van Abvakabo FNV heeft intern gereageerd op het ontslag van OR-lid Gert Jan Tommel, waarover Zeggenschap eerder berichtte. In de ‘DB Nieuwsbrief’ van 19 juli zegt het DB dat het ontslag niets met de OR-werkzaamheden van Tommel te maken heeft. De reden was zijn gedrag, dat ontoelaatbaar was. Het DB voelde zich genoodzaakt te reageren, omdat de...

SER: Werknemers meer betrekken bij CAO

Er is op dit moment voldoende draagvlak voor het CAO-stelsel. Wel is het nodig dat CAO-partijen blijven werken aan een breed draagvlak, vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een CAO. Dat staat in een vandaag verschenen ontwerpadvies van de SER, dat op vrijdag 23 augustus behandeld zal worden. Ongeveer 80% van de Nederlandse werknemers...

Veel overtredingen bij verwijderen asbest

Bedrijven die een certificaat op zak hebben om asbest uit oude gebouwen te verwijderen, nemen vaak een loopje met de regels waaraan zij moeten voldoen. Het ministerie van SZW constateert dat er bij maar liefst 70% van de inspecties overtredingen zijn, zo blijkt uit de vandaag verschenen ‘Sectorrapportage Asbest 2013’ van het ministerie. Asbest is een gevaarlijk goedje. Nog steeds...

Flexwerkers blijven opgesloten in schil

Vandaag heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het rapport ‘De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO in opdracht van SZW. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de omvang van de flexibele schil groeit. De groei van de flexschil komt niet zozeer doordat er meer werknemers...

Kantonrechter tikt Abvakabo op vingers wegens ontslag OR-lid

Abvakabo FNV heeft vakbondsbestuurder Gert Jan Tommel ontslagen. Tommel, die ook in de OR zit, kreeg een campagneplan van het bondsbestuur in handen, en wilde als OR-lid weten wat de achterban daarvan vond. Dat plan is uiteindelijk in handen van de media gekomen, wat voor het bondsbestuur aanleiding was Tommel de wacht aan te zeggen. De zaak is uiteindelijk bij de...

Hoger opgeleiden werken onder hun niveau

Het aannemen van werk onder niveau, onder slechte arbeidsvoorwaarden of zelfs via illegale constructies is in de huidige arbeidsmarkt begrijpelijk, maar ondermijnt de hoogwaardige kenniseconomie waar Nederland en Europa naar streven. Dat betoogt hoogleraar arbeidsrecht Mijke Houwerzijl vandaag in haar inaugurele rede aan Tilburg University. Als de nood aan de man is, geven werknemers prioriteit aan welk werk dan ook,...

Gebrek aan vertrouwen tussen OR en bestuurder

Als de ondernemingsraad en de bestuurder een geschil hebben, kunnen ze naar de bedrijfscommissie stappen om te bemiddelen. Dat gebeurt steeds vaker, zo blijkt uit het jaarverslagen van de bedrijfscommissies Markt I (commerciële sectoren) en Markt II (zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren). Die hebben namelijk het afgelopen jaar een toename van het aantal  bemiddelingsverzoeken gekend, van 60 (2011) naar 67...

Flexwerkers worden eerder werkloos

Werkgevers willen graag veel flexwerkers, omdat ze daar makkelijk vanaf komen als het economisch slechter gaat. Dat is niet alleen de theorie, maar ook de praktijk, zo laten cijfers van het CBS zien. In het eerste kwartaal van 2013 zijn er 143.000 mensen werkloos geworden. De meerderheid daarvan (85.000 oftewel ruim 59%) was flexwerker. Op het totaal aantal flexwerkers is...