Categorie: nieuws

AWVN: vakbondseis frustreert CAO-overleg

De eis van vakcentrale FNV voor een verhoging van de CAO-lonen met 3% zorgt volgens werkgeversvereniging AWVN steeds vaker voor problemen in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. ​In februari werden hierdoor slechts 7 nieuwe CAO’s afgesloten, in januari én februari van 2014 totaal slechts 20. Een aantal van 50 zou normaal zijn geweest voor de eerste twee maanden van het jaar. Bezorgd AWVN...

Bussemaker: Vakbondskoepels mogen geen CAO afsluiten

  Minister Jet Bussemaker van OCW vindt dat centrales van overheids- en onderwijspersoneel geen CAO’s meer mogen afsluiten. Dat antwoordt ze op vragen van Kamerlid Michel Rog naar aanleiding van het artikel ‘CAO in het onderwijs is niet rechtsgeldig‘ van jurist Harry van Drongelen in het decembernummer van Zeggenschap. Op de vraag of zij erkent dat een CAO dient te...

Herziening fusiegedragsregels SER

Een SER-commissie onder voorzitterschap van kroonlid Hans Schenk gaat zich buigen over de herziening van de SER Fusiegedragsregels. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels. Die knelpunten zijn gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen als...

Schadevergoeding voor werkneemster diamantindustrie

  Gassan Diamonds in Amsterdam heeft een vergoeding van 80.000 euro moeten betalen aan een oud-werkneemster, die arbeidsongeschikt werd. Vooral in het hoogseizoen maakte ze lange dagen. In combinatie met de hoge  werkdruk en een slechte werkplek leidde dit tot ernstige  gezondheidsklachten, waardoor ze uiteindelijk niet meer kon werken. Na jaren procederen wist het Bureau Beroepsziekten FNV voor haar een...

Pensioenleeftijd bijna 64 jaar

  De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2013 verder opgelopen tot 63,9 jaar. Dat is 0,3 jaar hoger dan in 2012, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Inmiddels is bijna de helft van de pensioengangers 65 jaar of ouder. Van 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers...

Kamervragen over rechtsgeldigheid CAO in onderwijs

Het artikel ‘CAO in het onderwijs niet rechtsgeldig’ van Harry van Drongelen in het decembernummer van Zeggenschap krijgt nog een politiek staartje. Kamerlid Michel Rog van het CDA heeft vandaag namelijk vragen gesteld aan staatsecretaris Sander Dekker van OCW. De vragen luiden als volgt: 1. Bent u bekend met het artikel ‘Cao in het onderwijs is niet rechtsgeldig’, uit het...

CAO in onderwijs is niet rechtsgeldig

Hoewel werkgevers en vakbonden in de onderwijssector collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden maken, is van een CAO geen sprake. Het gevolg daarvan is dat de afspraken niet doorwerken naar de individuele arbeidsovereenkomst. Dat zegt Harry van Drongelen van de vakgroep sociaal recht van de Universiteit van Tilburg in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. Volgens Van Drongelen zijn er drie problemen...

Gortzak: ‘Gooi ons pensioenssysteem niet te grabbel’

De overheid is meer bezig met bezuinigen dan met het behouden van een goed pensioenstelsel. Daarmee snijdt ze ook zichzelf in de vingers. Dat zegt Peter Gortzak, hoofd beleid bij pensioenuitvoerder APG, in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. ‘Het mooie van ons pensioenstelsel is dat het beoogt mensen een redelijke uitkering te verzorgen na actief dienstverband. Een deugdelijk inkomen,...

OR-ambassadeur Verbeet gaat bedrijven in

Ambassadeur participatie en medezeggenschap Gerdi Verbeet is van plan om begin volgend jaar een dag lang een in een organisatie OR en bestuurder te begeleiden. Dat zei ze vandaag bij de bespreking van het jaarprogramma van de Commissie Bevordering Medezeggenschap, waar ze op uitnodiging van de SER bij aanwezig was. De commissie juicht het ambassadeurschap van Verbeet toe en is...

OR moet draagvlak hebben

  De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) vindt het belangrijk dat mensen die zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad draagvlak hebben in de onderneming. Ze moeten dit organiseren, zo schrijft de CBM in een brief aan minister Asscher van SZW. Handtekeningen Aanleiding is het schrappen van het handtekeningenvereiste uit de Wet op de ondernemingsraden. Deze eis gold voor de zogeheten...

CNV Vakmensen: verschil in looneis per sector

CNV Vakmensen komt in 2014 voor het eerst in haar geschiedenis met maatwerk in looneisen. Per sector wordt een verschillende bandbreedte gehanteerd. In de bouw is deze bandbreedte 1 tot 2,5%, in de voeding 1,5 tot 3,5%, in het vervoer 1 tot 3% en in de industrie 2 tot 3,25%. De bond wil zoveel mogelijk maatwerk per bedrijfstak en bedrijf....

Asscher: ‘CAO-stelsel moet voortdurend vernieuwd worden’

Volgens de SER is er nog voldoende draagvlak voor CAO’s. Minister Asscher van SZW is blij met deze constatering, maar dat betekent niet dat sociale partners nu op hun lauweren kunnen gaan rusten. ‘Voor het kabinet volstaat het dan ook niet te constateren dat op dit moment sprake is van voldoende feitelijk draagvlak voor de CAO en de CAO-afspraken. Het...