Categorie: nieuws

Abvakabo-afdelingen Noord-Nederland wil fusie stopzetten

De afdelingen Noord-Nederland van Abvakabo FNV willen de fusie met andere bonden in een ongedeelde FNV stopzetten. Dat zei het bestuurslid Jan de Jong van de afdeling Zuid-Friesland tijdens de bondsraad van 8 april. ‘Over de voorgenomen organisatie en daarmee opheffing van onze Abvakabo kunnen we eigenlijk kort zijn. Mede naar aanleiding van de gezamenlijke bijeenkomst van de FNV-bonden in...

Klassieke scholing belemmert medezeggenschap

De scholing voor ondernemingsraden loopt hard terug. Eind 2013 bleek de scholing met maar liefst 35% teruggevallen. Scholingsinstituten wijzen daarbij graag naar het wegvallen van de GBIO-subsidie als oorzaak. Ze kunnen echter beter naar zichzelf kijken, zegt SER-Kroonlid Aukje Nauta in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. Volgens haar zitten ondernemingsraden niet meer te wachten op klassieke scholing. Volgens Nauta...

Vakbondsbestuurders Abvakabo vullen eigen zakken

Vakbondsbestuurders bij Abvakabo FNV verdienen een aardig centje bij. De bedragen die ze krijgen voor het bijwonen van vergaderingen van allerlei commissies en besturen, de zogenaamde vacatiegelden, dragen ze niet af aan de bond, maar steken ze in eigen zak. Ook ontvangen ze geld van adviesbureaus om hen aan klussen te helpen. Dat beweert Lex Veldhuizen in het vandaag verschenen...

Kabinet wil OR voor hele rijksoverheid

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft voorgesteld om een rijksbrede ondernemingsraad in te stellen. Dat sluit aan op de Hervormingsagenda van het kabinet om de rijksdienst meer als één concern te laten functioneren. De reden voor het voorstel is dat de samenwerking tussen ministeries steeds meer toeneemt. Dit wordt met de Hervormingsagenda nog eens versterkt, zodat taken en processen...

AWVN: vakbondseis frustreert CAO-overleg

De eis van vakcentrale FNV voor een verhoging van de CAO-lonen met 3% zorgt volgens werkgeversvereniging AWVN steeds vaker voor problemen in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. ​In februari werden hierdoor slechts 7 nieuwe CAO’s afgesloten, in januari én februari van 2014 totaal slechts 20. Een aantal van 50 zou normaal zijn geweest voor de eerste twee maanden van het jaar. Bezorgd AWVN...

Bussemaker: Vakbondskoepels mogen geen CAO afsluiten

  Minister Jet Bussemaker van OCW vindt dat centrales van overheids- en onderwijspersoneel geen CAO’s meer mogen afsluiten. Dat antwoordt ze op vragen van Kamerlid Michel Rog naar aanleiding van het artikel ‘CAO in het onderwijs is niet rechtsgeldig‘ van jurist Harry van Drongelen in het decembernummer van Zeggenschap. Op de vraag of zij erkent dat een CAO dient te...

Herziening fusiegedragsregels SER

Een SER-commissie onder voorzitterschap van kroonlid Hans Schenk gaat zich buigen over de herziening van de SER Fusiegedragsregels. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels. Die knelpunten zijn gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen als...

Schadevergoeding voor werkneemster diamantindustrie

  Gassan Diamonds in Amsterdam heeft een vergoeding van 80.000 euro moeten betalen aan een oud-werkneemster, die arbeidsongeschikt werd. Vooral in het hoogseizoen maakte ze lange dagen. In combinatie met de hoge  werkdruk en een slechte werkplek leidde dit tot ernstige  gezondheidsklachten, waardoor ze uiteindelijk niet meer kon werken. Na jaren procederen wist het Bureau Beroepsziekten FNV voor haar een...

Pensioenleeftijd bijna 64 jaar

  De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2013 verder opgelopen tot 63,9 jaar. Dat is 0,3 jaar hoger dan in 2012, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Inmiddels is bijna de helft van de pensioengangers 65 jaar of ouder. Van 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers...

Kamervragen over rechtsgeldigheid CAO in onderwijs

Het artikel ‘CAO in het onderwijs niet rechtsgeldig’ van Harry van Drongelen in het decembernummer van Zeggenschap krijgt nog een politiek staartje. Kamerlid Michel Rog van het CDA heeft vandaag namelijk vragen gesteld aan staatsecretaris Sander Dekker van OCW. De vragen luiden als volgt: 1. Bent u bekend met het artikel ‘Cao in het onderwijs is niet rechtsgeldig’, uit het...

CAO in onderwijs is niet rechtsgeldig

Hoewel werkgevers en vakbonden in de onderwijssector collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden maken, is van een CAO geen sprake. Het gevolg daarvan is dat de afspraken niet doorwerken naar de individuele arbeidsovereenkomst. Dat zegt Harry van Drongelen van de vakgroep sociaal recht van de Universiteit van Tilburg in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. Volgens Van Drongelen zijn er drie problemen...

Gortzak: ‘Gooi ons pensioenssysteem niet te grabbel’

De overheid is meer bezig met bezuinigen dan met het behouden van een goed pensioenstelsel. Daarmee snijdt ze ook zichzelf in de vingers. Dat zegt Peter Gortzak, hoofd beleid bij pensioenuitvoerder APG, in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. ‘Het mooie van ons pensioenstelsel is dat het beoogt mensen een redelijke uitkering te verzorgen na actief dienstverband. Een deugdelijk inkomen,...