Categorie: blog

Rancune? Laat Abvakabo de bewijzen maar weerleggen

Tja, echt blij waren ze natuurlijk niet bij de Abvakabo met het artikel van Lex Veldhuizen in het maartnummer van Zeggenschap. Hij schreef over bestuurders bij de bond die vergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen in allerlei besturen en commissies, de vacatiegelden, niet afdragen aan de bondspenningmeester, maar in eigen zak steken. Rancuneuze ex-collega Intern is er kennelijk nogal wat...

Heeft meneer Biesheuvel wel eens gehoord van koopkracht?

Ach, die Hans Biesheuvel toch. Helemaal gefrustreerd als MKB-voorzitter. Al dat overleggedoe, het schiet allemaal niets op. Leuk om de boel een beetje bij elkaar te houden, maar tot de gewenste verandering leidt het niet. En eigenlijk had hij in dat overleg ook niets in te brengen. Grote broer VNO-NCW bepaalt de agenda. En dan al die uitgerangeerde politici waar...

Maak van het OR-werk een beroep

Een tijdje terug werd ik gevraagd om op te treden voor leden van de verschillende ondernemingsraden bij de Belastingdienst. Ik moest met een prikkelende stelling komen, en daar zou dan over gediscussieerd worden. Daar ben ik natuurlijk altijd voor in. Eigenlijk is dat gedweep met de grote invloed van de ondernemingsraad me al jaren een doorn in het oog. De...

Een vakbondshand is snel gevuld

‘Mensen willen een strijdbare vakbond’, kopt de website joop.nl. De intro van het stuk is veelbelovend: ‘Steeds meer Nederlanders willen dat vakbonden ‘veel hardere politiek voeren’. Abvakabo zou te activistisch zijn, maar in Nederland bestaat veel draagvlak voor een veel hardere vakbondskoers.’ Heel twitterend vakbondsland kraaide van plezier. ‘Zie je wel’, lijken ze te willen zeggen, ‘er is latent heeeeel veel steun...

Sociale schijnpartners

Ergens vorig jaar sprak ik een OR-voorzitter van een bedrijf met ruim 1500 werknemers in de maakindustrie. Er was een groot conflict met de werkgever vanwege een reorganisatie, uitmondend in allerlei acties. De man, tevens kaderlid van FNV Bondgenoten, vertelde mij zeer enthousiast dat de sociale partners zo goed samen optrokken. Ik keek hem niet begrijpend aan. ‘Vakbond en ondernemingsraad...

Co-creatie

Het is een bekende marketingtruc: verzin een eigen term voor iets wat al bestaat, ga daarmee de markt op alsof je een heel nieuw concept hebt bedacht, en de nieuwe klanten stromen toe. Zo heeft AWVN zich de term ‘co-creatie’ toegeëigend. De laatste tijd heeft de werkgeversvereniging het hier te pas en te onpas over. Co-creatie is uit de VS...