Auteur: indri

Vakbondsroman

Na 25 jaar als vakbondsbestuurder bij het CNV te hebben gewerkt, heeft John Toxopeus zijn ervaringen in romanvorm opgeschreven. Het is daarmee de eerste echte vakbondsroman. “Een roman die zicht geeft op het dagelijks reilen en zeilen van een vakbondsbestuurder, is op deze manier niet eerder geschreven.” – Piet Hazenbosch (Vrienden van de Historie van de Vakbeweging). “Boeiend, en goed...

Ieke van den Burg overleden

Afgelopen zondag is Ieke van den Burg op 62-jarige leeftijd overleden. Sinds 2005 schreef zij een column in Zeggenschap. Ik kende Ieke al sinds begin jaren ’90. Ik werkte als journalist bij een vakblad voor ondernemingsraden, zij zat in het federatiebestuur van de FNV waar ze onder meer medezeggenschap in haar portefeuille had. We spraken elkaar geregeld, maar na haar...

SER-dialoog toekomst pensioenen

Moet iedereen verplicht een pensioen bijeensparen? Hoeveel keuzevrijheid moet er komen in het opbouwen en uitbetaald krijgen van dat pensioen? Hoeveel solidariteit willen we inbouwen en op welke gebieden? Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de SER aan een advies over de toekomst van het pensioenstelsel. Voor het advies vraagt de SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel mensen...

Ondernemingsraden durven flex niet aan te pakken

De bouwsector heeft met veel ongewenste vormen van flexibele arbeid te maken. FNV Bouw heeft in 2013 daarom veel geïnvesteerd in ondernemingsraden om dit onderwerp aan te pakken. Begin 2014 heeft de bond onderzocht wat dit heeft opgeleverd. Dat blijkt maar bar weinig te zijn, constateert beleidsadviseur Niko Manshanden van FNV Bouw in Zeggenschap. Project ‘OR en flex’ Volgens Manshanden...

Infrastructuur scholing ondernemingsraden in elkaar gestort

Doordat de subsidie op scholing voor ondernemingsraden is afgeschaft na opheffing van het GBIO, is het aantal cursussen bij erkende scholingsinstituten met zo’n 40% teruggelopen. In plaats daarvan gaan OR’en op zoek naar goedkopere alternatieven. Dat holt de kwaliteit van de medezeggenschap uit, aldus trainer Niek van Keulen van GITP in Zeggenschap. Luide knal ‘Door de plotselinge ineenstorting van de...

FNV wil onafhankelijke bedrijfsarts

De FNV wil een onafhankelijke bedrijfsarts, die zijn aandacht kan richten op objectief medisch handelen als de zieke werknemer wordt behandeld in het kader van verzuim. Dat blijkt niet mogelijk als die bedrijfsarts enerzijds wordt betaald door een werkgever en anderzijds de zieke werknemer moet begeleiden naar herstel. Arbodiensten zouden zich vooral moeten richten op preventie en veiligheidsbeleid in de...

In het decembernummer

CAO in het onderwijs is niet rechtsgeldig Om afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden de status van CAO te geven, moet aan een aantal juridische voorwaarden zijn voldaan. In het onderwijs is dat niet het geval, constateert Harry van Drongelen van de vakgroep sociaal recht en sociale van de Universiteit van Tilburg. De onderhandelende bonden vormen geen werknemersvereniging en het is twijfelachtig...