Auteur: Aldo Dikker

Manifest AWVN

Tijdens het jaarcongres heeft werkgeversvereniging AWVN het manifest ‘Nieuw sociaal beleid voor Nederland, een verantwoorde weg naar groei’ gepresenteerd. Ga naar Naslag en kijk onder arbeidsmarkt om het document te downloaden.

Flexibele arbeid, de rol van werkgevers

Op dinsdag 4 november presenteert De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, het rapport ‘Flexibele arbeid: de rol van werkgevers’.  Het rapport is geschreven door Fabian Dekker en Paul de Beer en beschrijft de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar flexibiliseringsstrategieën van vier verschillende bedrijven. Het onderzoek gaat in op de achterliggende beweegredenen voor deze strategieën en wat dit betekent...

Nogmaals, AVV mag geen CAO afsluiten

Geachte heer Pikaart, Ik heb uw ingezonden brief in Zeggenschap 2014-2 met belangstelling gelezen. In deze brief geeft u een reactie op mijn bijdra­ge in Zeggenschap 2014-1 met de titel ‘Alternatief voor Vakbond moet niet klagen’. Deze bijdrage is weer een reactie op een bijdrage van uw collega Judith de Groot in Zeg­gen­schap 2013-4 met de titel ‘Draagvlak CAO’s? Breek...

SER-onderzoek scholing OR’en deugt niet

Eind juli meldde de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER met veel bombarie dat de scholing van ondernemingsraden veel minder terug was gelopen dan verwacht. Het onderzoek waar deze conclusie op gebaseerd is, blijkt echter niet te deugen.Volgens het rapport ‘Ontwikkelingen gebruik OR-scholingsfaciliteiten’ van de CBM daalde het gemiddeld aantal dagdelen dat OR’en een cursus volgde ten opzichte van 2012...

In het septembernummer

Infrastructuur OR-scholing in elkaar gestort Vanuit de scholingswereld komen er al langer verhalen dat ondernemingsraden veel minder op scholing gaan na afschaffen van het GBIO. Volgens de SER ligt dat wat genuanceerder. Het aantal OR’en dat op cursus ging is met slechts 6,5% gedaald, terwijl de omzet van erkende scholingsinstituten met bijna 40% terugliep. Dat betekent dat OR’en naar alternatieven...

Meedoen met Medezeggenschap

Voor goede medezeggenschap is meer nodig dan het volgen van de letter van de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding en gedrag. Hóe worden de regels toegepast? Hóe wordt inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat participatie door medewerkers goed is voor de onderneming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat? Om antwoorden op deze vragen te vinden organiseert de...

Bouw mee aan een sociaal Europa

De sociale dimensie van de EU staat de komende jaren hoog op de agenda. De Europa 2020 Strategie geeft invulling aan sociale ambities van de EU, bijvoorbeeld door te streven naar meer werkgelegenheid, minder werkloosheid en minder armoede. In 2015 is halverwege de looptijd van Europa 2020. Hoogste tijd om daarover te debatteren. De Europese Commissie heeft daarom alle burgers...

FNV Bondgenoten opent meldpunt werkverdringing vervoer

FNV Bondgenoten gaat de strijd aan met de toenemende verdringing van betaalde banen in het stads-, streek- en (contract)taxivervoer door de inzet van onbetaalde vrijwilligers of uitkeringsgerechtigden. Deze tendens vormt een directe bedreiging voor werknemers met een reguliere baan. Daarom heeft de bond een meldpunt geopend. Praktijkvoorbeelden De bond geeft drie praktijkvoorbeelden ter illustratie van de problematiek: 1. Elf gemeenten...

SER: daling scholing OR’en minder groot dan verwacht

In 2013 hebben OR-leden minder gebruik gemaakt van scholingsfaciliteiten, zoals cursussen en trainingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER. Gemiddeld volgden OR-leden minder dagdelen cursus en ook daalde – in mindere mate – het aantal OR’en dat op cursus ging. Zo daalde het gemiddeld aantal dagdelen dat OR’en een cursus volgde ten...

Gebruik OR-scholingsfaciliteiten (SER juli 2014)

In juli is de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER met een onderzoek gekomen naar de scholing van ondernemingsraden. Ga naar Downloads en kijk onder Medezeggenschap om het document te downloaden.

Vakbondsleden in OR’en bij gemeenten gehalveerd

  Het aantal vakbondsleden in ondernemingsraden bij Nederlandse gemeenten is in nog geen twintig jaar bijna gehalveerd. Bezetten in 1996 vakbondsleden nog bijna tweederde (64,9%) van de zetels in de OR, bij de verkiezingen in maart 2014 behaalden ze nog slechts 33,2%. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten’ van het A + O fonds Gemeenten. Het aantal...

OR te zwak om over CAO te onderhandelen

Werknemers in de sector Metalektro – grootmetaal – vinden dat hun belangen het beste worden behartigd als de CAO tot stand komt door onderhandelingen tussen werkgevers en onafhankelijke vakbonden. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK en FNV Metaal onder 5.000 werknemers in de Metalektro. Maar liefst 71% van alle werknemers...