Auteur: Aldo Dikker

EU-Hof: CAO-afspraken over minimumtarief zelfstandigen toegestaan

In bepaalde gevallen mogen vakbonden cao-afspraken maken voor zelfstandigen. Dat heeft de hoogste EU-rechter vandaag bepaald in een zaak van FNV KIEM tegen de Nederlandse Staat. Volgens het Europese Hof van Justitie in Luxemburg mag een vakbond afspraken maken over een minimumtarief voor zelfstandigen, op het moment dat deze in dezelfde positie verkeren als werknemers. Dit houdt onder meer in...

Nieuwe website over medezeggenschap en toezicht

Op 28 november is de website www.or-en-commissaris.nl gelanceerd door SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Deze nieuwe website is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Register en Stichting à Propos (erfgoed van de eerder dit jaar overleden Ieke van den Burg). De website moet dienen als verzamelplaats van informatie over medezeggenschap en toezicht om de band tussen OR en commissarissen te verstevigen. Met het...

CNV Vakmensen eist individueel scholingsbudget in CAO’s

CNV Vakmensen eist in 2015 in elke CAO-onderhandeling in de sectoren vervoer, bouw, industrie en voeding 0,5% loonruimte voor scholing. Dit heeft de bondsraad van de vakbond vrijdagochtend besloten. Het gaat om een individueel ontwikkelingsbudget dat de werknemer kan gebruiken voor opleidingen en cursussen en voor om- en bijscholing. De eis is onderdeel van de totale loonruimte van 3% die...

FNV tevreden over sectorplannen

De FNV vindt het bemoedigend om te zien dat tot nu toe al 323.000 mensen in sectoren baat hebben bij maatregelen om de gevolgen van de crisis te dempen. Daarbij gaat het vooral om scholing, begeleiding van werk-naar-werk, en scheppen van nieuwe leerwerkplekken. Tot nu toe is hiervoor ruim 300 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de sectoren zelf. Dit bedrag...

Expertmeeting over combinatiebanen

Op woensdag 26 november 2014 van 13.00 tot 16.00 uur organiseren  de SER en het ministerie van SZW een bijeenkomst over combinatiebanen. In de Prinsjesdagbrief van 2013 kondigde het kabinet een adviesaanvraag aan de SER aan over het onderwerp stapelbanen. Van stapelbanen, of liever gezegd combinatiebanen, wordt gesproken als een werknemer meerdere (parttime) banen combineert of het zelfstandig ondernemerschap combineert...

Stakingsrecht uitgebreid door Hoge Raad

Juristen en onderhandelaars van FNV Bondgenoten zijn zeer gelukkig met de recente uitspraak over het stakingsrecht door de Hoge Raad. Vakbonden en stakers krijgen meer ruimte dan vroeger voor acties na stukgelopen onderhandelingen. Werknemers hadden al het recht om te staken en als dat schade teweeg bracht bij een ander dan de eigen werkgever dan was dat toegestaan. Nu mogen...

Werkconferentie ‘Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau’

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij veranderingen in een arbeidsorganisatie? Over dit thema organiseren de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) en de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) op 6 november samen een conferentie in het SER-gebouw. Het onderwerp wordt van verschillende kanten belicht. Ook is er een case waar verandering aan de orde van de dag is: de zorg. Het volledige...

Manifest AWVN

Tijdens het jaarcongres heeft werkgeversvereniging AWVN het manifest ‘Nieuw sociaal beleid voor Nederland, een verantwoorde weg naar groei’ gepresenteerd. Ga naar Naslag en kijk onder arbeidsmarkt om het document te downloaden.

Flexibele arbeid, de rol van werkgevers

Op dinsdag 4 november presenteert De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, het rapport ‘Flexibele arbeid: de rol van werkgevers’.  Het rapport is geschreven door Fabian Dekker en Paul de Beer en beschrijft de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar flexibiliseringsstrategieën van vier verschillende bedrijven. Het onderzoek gaat in op de achterliggende beweegredenen voor deze strategieën en wat dit betekent...

Nogmaals, AVV mag geen CAO afsluiten

Geachte heer Pikaart, Ik heb uw ingezonden brief in Zeggenschap 2014-2 met belangstelling gelezen. In deze brief geeft u een reactie op mijn bijdra­ge in Zeggenschap 2014-1 met de titel ‘Alternatief voor Vakbond moet niet klagen’. Deze bijdrage is weer een reactie op een bijdrage van uw collega Judith de Groot in Zeg­gen­schap 2013-4 met de titel ‘Draagvlak CAO’s? Breek...

SER-onderzoek scholing OR’en deugt niet

Eind juli meldde de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER met veel bombarie dat de scholing van ondernemingsraden veel minder terug was gelopen dan verwacht. Het onderzoek waar deze conclusie op gebaseerd is, blijkt echter niet te deugen.Volgens het rapport ‘Ontwikkelingen gebruik OR-scholingsfaciliteiten’ van de CBM daalde het gemiddeld aantal dagdelen dat OR’en een cursus volgde ten opzichte van 2012...

In het septembernummer

Infrastructuur OR-scholing in elkaar gestort Vanuit de scholingswereld komen er al langer verhalen dat ondernemingsraden veel minder op scholing gaan na afschaffen van het GBIO. Volgens de SER ligt dat wat genuanceerder. Het aantal OR’en dat op cursus ging is met slechts 6,5% gedaald, terwijl de omzet van erkende scholingsinstituten met bijna 40% terugliep. Dat betekent dat OR’en naar alternatieven...