Auteur: Aldo Dikker

Vooral ouderen tussen 50-64 jaar dupe van automatisering

Oudere werknemers hebben meer kans om vervangen te worden door intelligente technologie dan jongere werknemers. In Nederland worden oudere werknemers momenteel veel ingezet voor werk dat geautomatiseerd kan worden, waardoor de kans dat zij worden vervangen door automatisering en robotisering groot is, zo’n 50%. Dit blijkt uit het rapport ‘Twin Threats of Aging and Automation’ van Marsh & McLennan Companies’...

In het juninummer

Hoe maak je de vakbond weer sterk? Doordat het aantal leden al jarenlang terugloopt, verminderen de tegenmacht en legitimiteit van vakbonden. Bovendien is de diversiteit op de arbeidsmarkt enorm toegenomen. Wat moet de vakbeweging doen om toch een belangrijke rol te blijven spelen? Beleidsadviseur Saskia Boumans van de FNV schetst de keuzes die gemaakt kunnen worden en de gevolgen daarvan...

In 2017 meeste stakingen sinds 1989

Vorig jaar was een historisch stakingsjaar, aldus cijfers van het CBS. Werknemers staakten 32 keer in 2017. Dat is zeven keer meer dan in 2016 en meer dan in 29 jaar is voorgekomen. Vooral het aantal kortdurende stakingen nam toe (meer dan één en minder dan vijf werkdagen). Ook waren er niet eerder zoveel werknemers bij betrokken. In 2017 waren...

In het maartnummer

Waarom werken we? Werk wordt vooral gezien als bron om waarde te scheppen. Hoe harder en efficiënter we werken, hoe rijker we worden. Liefst in een vaste baan, want dat biedt de meeste zekerheid. Maar deze opvatting van werk is pas zeer recent ontstaan, weet hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer. In vroeger tijden en andere culturen werd werk veel meer...

50 jaar Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen

Op 18 april organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) het symposium ‘Een terugblik, om vooruit te kijken’. De NVA werd in 1968 opgericht en bestaat dit jaar vijftig jaar. Vanaf de oprichting heeft de NVA zich ingespannen om het onderzoek naar en het maatschappelijk debat over de Nederlandse arbeidsverhoudingen te stimuleren. De NVA wil het jubileum niet ongemerkt voorbij...

‘De stakende zzp’er’ wint scriptieprijs

Diewertje van Kesteren van de Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft met haar scriptie ‘ De stakende zzp-er’ scriptieprijs van de vakbeweging gewonnen. Zij kreeg de prijs uitgereikt door FNV-voorzitter Han Busker tijdens de wetenschapsmiddag van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht. Aangename verrassing Van Kesteren behandelt een voor de vakbeweging relatief nieuw en belangrijk vraagstuk: namelijk de mogelijkheden...

Wetenschapsmiddag 2018

Woensdag 14 februari organiseert het Wetenschappelijk Bureau (WB) voor de vakbeweging, de Burcht, de wetenschapsmiddag 2018. Die middag is bedoeld voor medewerkers van vakbonden en vakbondsleden alsmede wetenschappers en masterstudenten die geïnteresseerd zijn in arbeidsverhoudingen. Op deze middag zal het WB vier eindrapporten presenteren van onderzoek dat onlangs is afgerond. Speciale gast is René ten Bos, hoogleraar filosofie van de...

In het decembernummer

Verbeter onduidelijke positie van platformwerkers In november hield de Tweede Kamer een hoorzitting over werken in de platformeconomie. Daarbij kwam ook de status van de werkende aan de orde. Is het een werknemer, een zzp’er of iets ertussenin? En hoe breng je dat onder in het arbeidsrecht? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, constateert hoogleraar innovatiewetenschappen Koen Frenken. Hij zet...

In het septembernummer

Aanvalsplan tegen arbeidsongevallen Elk jaar zijn er honderdduizenden werknemers die verzuimen als gevolg van een arbeidsongeval. Toch is er nauwelijks beleid om ongevallen te voorkomen. Onderzoeker Wim Eshuis vindt dat het roer om moet. Hij pleit voor een einde aan de gedoogcultuur en wil extra wettelijke verplichtingen, meer zeggenschap van betrokkenen en openbaarheid om het aantal arbeidsongevallen jaarlijks terug te...

Torn niet aan algemeen verbindend verklaren van CAO’s

In het recente verleden hebben VVD en D66 regelmatig het algemeen verbindend verklaren van CAO’s ter discussie gesteld. Vakbonden en werkgevers vrezen daarom dat dit instrument bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord wel eens zou kunnen sneuvelen. Dat zou echter grote gevolgen hebben. ‘Als in het regeerakkoord komt te staan dat CAO’s niet meer algemeen verbindend worden verklaard, betekent...

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2017 – ‘De veranderende waarde van werk’

Donderdag 12 oktober vindt voor de vijfde keer de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) plaats in Utrecht. De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. De beroepenstructuur polariseert. We werken langer door. Steeds meer mensen combineren betaald werk met onbetaalde (zorg)taken. Wat betekent dit alles voor de plaats die werk inneemt in ons leven? Blijft werk primair een bron van inkomen (werken...

In het juninummer

Torn niet aan algemeen verbindend verklaren In het recente verleden hebben VVD en D66 regelmatig het algemeen verbindend verklaren van CAO’s ter discussie gesteld. Vakbonden en werkgevers roepen hen op dit instrument bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord intact te laten. Volgens Saskia Boumans (FNV), Laurens Harteveld (AWVN) en Michel Donners (CNV Vakmensen) komen anders goede CAO-afspraken over lonen,...