Auteur: Aldo Dikker

Hoger toptarief belasting levert niets op

‘Laat de rijken de crisis betalen’, is een gevleugelde uitdrukking. Maar zo eenvoudig gaat dat niet. Verhoging van het toptarief van in inkomstenbelasting levert juist minder op, zo heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend. Volgens het CPB brengt een toptarief van 49% het meest op. ‘Verhoging van het huidige toptarief van 52% levert waarschijnlijk niet meer, maar juist minder belastingopbrengst op....

Bondsbestuur Abvakabo haalt bakzeil in bondsraad

Het blijft rommelen binnen Abvakabo FNV. Het bondsbestuur vindt dat iedereen die namens de bond opereert het beleid van de bond moet uitdragen. Zoals bekend heeft bondsvoorzitter Corrie van Brenk in Zeggenschap gezegd dat OR-leden die namens Abvakabo in de OR zitten het beleid van de bond dienen uit te dragen.* De bond gaat echter nog een stap verder met het...

Personeel Abvakabo pikt het niet langer

De spanningen binnen Abvakabo bereiken langzaam een hoogtepunt. Veel medewerkers hebben het idee dat het bondsbestuur een waar schrikbewind voert en voelen zich geïntimideerd. Eind augustus is de boel geëscaleerd. Een vakbondsbestuurder had op de interne sociale media van Abvakabo kritiek geuit op het beleid van de bond. Dat schoot de leiding van de bond in het verkeerde keelgat, waarop...

Co-creatie

Het is een bekende marketingtruc: verzin een eigen term voor iets wat al bestaat, ga daarmee de markt op alsof je een heel nieuw concept hebt bedacht, en de nieuwe klanten stromen toe. Zo heeft AWVN zich de term ‘co-creatie’ toegeëigend. De laatste tijd heeft de werkgeversvereniging het hier te pas en te onpas over. Co-creatie is uit de VS...