Auteur: Aldo Dikker

Werkgevers bezuinigen op OR-scholing door crisis

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland erkennen dat de scholing voor ondernemingsraden terugloopt. Dat wil echter niet zeggen dat werkgevers minder belang hechten aan medezeggenschap, maar het is nu eenmaal crisis. ‘Het punt is dat het totale scholingsbudget voor werknemers onder druk staat als gevolg van de crisis. Er wordt nadrukkelijker gekeken naar effectiviteit en efficiëntie van scholing’, aldus de ondernemingsorganisaties. Volgens...

Nederland is af te dekken in 60 cao’s

Wie het SER-advies over het draagvlak van cao-afspraken leest, krijgt de indruk dat er weinig aan de hand is. Vakbondsbestuurder Michiel Wallaard van de CNV Dienstenbond is het daar niet mee eens. Volgens hem houden de polderprofessionals een systeem in stand dat vanzelf ten onder gaat als er niets ingrijpends verandert. Dat zegt hij in het vandaag verschenen nummer van...

Heeft meneer Biesheuvel wel eens gehoord van koopkracht?

Ach, die Hans Biesheuvel toch. Helemaal gefrustreerd als MKB-voorzitter. Al dat overleggedoe, het schiet allemaal niets op. Leuk om de boel een beetje bij elkaar te houden, maar tot de gewenste verandering leidt het niet. En eigenlijk had hij in dat overleg ook niets in te brengen. Grote broer VNO-NCW bepaalt de agenda. En dan al die uitgerangeerde politici waar...

Steun voor Amerikaanse bonden neemt iets toe

Een kleine meerderheid van de Amerikanen (54%) vindt het goed dat er vakbonden zijn, zo blijkt uit gegevens die onderzoeksbureau Gallup heeft gepubliceerd. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar, en van 6% ten opzichte van 2009, het eerste jaar van de regering Obama, toen de steun voor bonden met 48% op een dieptepunt was. De...

SER-advies draagvlak cao unaniem aangenomen

De SER heeft vandaag het advies over verbreding draagvlak cao’s unaniem vastgesteld. Volgens alle SER-partijen (werkgevers, werknemers en Kroonleden) is er op dit moment voldoende draagvlak voor het cao-stelsel. Dat stelsel achten zij van essentieel belang is voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Zo onderstreepte vice-voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, die namens de werkgevers het woord voerde, het belang voor zijn achterban. Die vindt een...

Overleg cao banken geklapt

Er komt voorlopig geen nieuwe cao voor de kleinere banken, waar in totaal zo’n 9000 werknemers onder vallen. Het overleg is na anderhalf jaar onderhandelen mislukt. Belangrijke reden is dat de werkgevers weigerden te praten over versoberingen voor het hogere magemenent, dat niet onder de cao valt. De werkgevers wilden niet praten over bijvoorbeeld de bonussen voor de directie, terwijl...

FNV Formaat trekt in bij SBI

Maandag 19 augustus verhuist FNV Formaat naar Doorn. Op zich is dat niet echt vermeldenswaardig, ware het niet dat op de nieuwe locatie ook een ander scholingsinstituut voor ondernemingsraden is gevestigd, het aan het CNV gelieerde SBI. Is dit een voorbode van een fusie? ‘Absoluut niet’, zegt directeur Jaap Jongejan van SBI. ‘Zij wilden weg uit Woerden, en wij hadden...

Abvakabo reageert op ontslag OR-lid

Het Dagelijks Bestuur van Abvakabo FNV heeft intern gereageerd op het ontslag van OR-lid Gert Jan Tommel, waarover Zeggenschap eerder berichtte. In de ‘DB Nieuwsbrief’ van 19 juli zegt het DB dat het ontslag niets met de OR-werkzaamheden van Tommel te maken heeft. De reden was zijn gedrag, dat ontoelaatbaar was. Het DB voelde zich genoodzaakt te reageren, omdat de...

SER: Werknemers meer betrekken bij CAO

Er is op dit moment voldoende draagvlak voor het CAO-stelsel. Wel is het nodig dat CAO-partijen blijven werken aan een breed draagvlak, vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een CAO. Dat staat in een vandaag verschenen ontwerpadvies van de SER, dat op vrijdag 23 augustus behandeld zal worden. Ongeveer 80% van de Nederlandse werknemers...

Veel overtredingen bij verwijderen asbest

Bedrijven die een certificaat op zak hebben om asbest uit oude gebouwen te verwijderen, nemen vaak een loopje met de regels waaraan zij moeten voldoen. Het ministerie van SZW constateert dat er bij maar liefst 70% van de inspecties overtredingen zijn, zo blijkt uit de vandaag verschenen ‘Sectorrapportage Asbest 2013’ van het ministerie. Asbest is een gevaarlijk goedje. Nog steeds...

Maak van de OR-voorzitter een beroep?

Beste Aldo, Graag geef ik een reactie op je artikel. Ik heb een aantal bedenkingen bij de door jou aangevoerde onderbouwing en argumentatie om de voorzitter van een OR tot functie/beroep te ‘verheffen’. Het aannemen van de wet in de Eerste Kamer beschouw ik daarbij slechts als aanleiding. Het is niet erg dat er geen sprake is van een gelijkwaardige basis...

Flexwerkers blijven opgesloten in schil

Vandaag heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het rapport ‘De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO in opdracht van SZW. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de omvang van de flexibele schil groeit. De groei van de flexschil komt niet zozeer doordat er meer werknemers...