Auteur: Aldo Dikker

CAO in onderwijs is niet rechtsgeldig

Hoewel werkgevers en vakbonden in de onderwijssector collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden maken, is van een CAO geen sprake. Het gevolg daarvan is dat de afspraken niet doorwerken naar de individuele arbeidsovereenkomst. Dat zegt Harry van Drongelen van de vakgroep sociaal recht van de Universiteit van Tilburg in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. Volgens Van Drongelen zijn er drie problemen...

Gortzak: ‘Gooi ons pensioenssysteem niet te grabbel’

De overheid is meer bezig met bezuinigen dan met het behouden van een goed pensioenstelsel. Daarmee snijdt ze ook zichzelf in de vingers. Dat zegt Peter Gortzak, hoofd beleid bij pensioenuitvoerder APG, in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. ‘Het mooie van ons pensioenstelsel is dat het beoogt mensen een redelijke uitkering te verzorgen na actief dienstverband. Een deugdelijk inkomen,...

OR-ambassadeur Verbeet gaat bedrijven in

Ambassadeur participatie en medezeggenschap Gerdi Verbeet is van plan om begin volgend jaar een dag lang een in een organisatie OR en bestuurder te begeleiden. Dat zei ze vandaag bij de bespreking van het jaarprogramma van de Commissie Bevordering Medezeggenschap, waar ze op uitnodiging van de SER bij aanwezig was. De commissie juicht het ambassadeurschap van Verbeet toe en is...

OR moet draagvlak hebben

  De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) vindt het belangrijk dat mensen die zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad draagvlak hebben in de onderneming. Ze moeten dit organiseren, zo schrijft de CBM in een brief aan minister Asscher van SZW. Handtekeningen Aanleiding is het schrappen van het handtekeningenvereiste uit de Wet op de ondernemingsraden. Deze eis gold voor de zogeheten...

CNV Vakmensen: verschil in looneis per sector

CNV Vakmensen komt in 2014 voor het eerst in haar geschiedenis met maatwerk in looneisen. Per sector wordt een verschillende bandbreedte gehanteerd. In de bouw is deze bandbreedte 1 tot 2,5%, in de voeding 1,5 tot 3,5%, in het vervoer 1 tot 3% en in de industrie 2 tot 3,25%. De bond wil zoveel mogelijk maatwerk per bedrijfstak en bedrijf....

Asscher: ‘CAO-stelsel moet voortdurend vernieuwd worden’

Volgens de SER is er nog voldoende draagvlak voor CAO’s. Minister Asscher van SZW is blij met deze constatering, maar dat betekent niet dat sociale partners nu op hun lauweren kunnen gaan rusten. ‘Voor het kabinet volstaat het dan ook niet te constateren dat op dit moment sprake is van voldoende feitelijk draagvlak voor de CAO en de CAO-afspraken. Het...

CNV Publieke Zaak zet vraagtekens bij akkoord Sensire

CNV Publieke Zaak is blij voor de werknemers van Sensire die hun werk hebben behouden, maar laat weten tegelijkertijd verbaasd te zijn over de omslag van Abvakabo FNV. Op haar website zegt de bond een ‘dubbel gevoel’ over te houden aan de gemaakte afspraken. ‘Wij zijn verbaasd over de standpuntwijziging van Abvakabo FNV wat betreft de overgang van de persoonlijke...

Aantal jongeren met flexbaan fors toegenomen

In 2012 waren er in Nederland 797.000 jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs volgden. Van deze jongeren waren 627.000 (79%) aan het werk. Iets meer dan de helft van deze werkende jongeren had een vast contract, 6% was zelfstandige en 39% had een flexibele arbeidsrelatie, zo blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt. Minder...

Grootste daling aantal vakbondsleden ooit

Het aantal vakbondsleden is het afgelopen jaar flink geslonken en voor het eerst onder de 1,8 miljoen uitgekomen, zo blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt. Waren er in 2012 nog 1.848.800 lid van een vakbond, in 2013 zijn 1.796.600. Dat zijn dus ruim 52.000 leden minder. Nog nooit eerder heeft het CBS, dat de organisatiegraad sinds...

Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem

Zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding. In totaal hebben 6.161 werknemers hun ervaringen gedeeld op het Meldpunt...

Bedrijf hecht minder belang aan HR

HR-professionals vervullen een steeds minder belangrijke rol binnen organisaties. In drie jaar tijd zijn de uitvoerende, administratieve en registrerende werkzaamheden van HR toegenomen van 20% naar 34%. De adviserende, aansturende of beleidsbepalende rol is in dezelfde tijd gedaald van 80% tot 66%. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014′ van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer...

NVJ weert voorlichters en onderzoeksjournalisten

Als het aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten ligt, moeten onder meer voorlichters en onderzoeksjournalisten voortaan hun heil elders zoeken om hun belangen te laten vertegenwoordigen. Dat staat in het onlangs verschenen rapport ‘NVJ gaat knopen doorhakken’, dat is gemaakt door een Commissie van Advies naar aanleiding van ‘de ernstigste bestuurscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog’, aldus diezelfde commissie. Op de...