Auteur: Aldo Dikker

Waar staat de vakbeweging nu?

Op 26 november start het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht een serie discussiebijeenkomsten over de positie en strategie van de vakbeweging. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het nieuwe project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? Op de eerste bijeenkomst starten we met de vraag : Waar staat de vakbeweging nu? Tijdens deze eerste bijeenkomst zal...

Liever geen pensioendeal dan een slechte deal

Volgens de geruchten zijn werkgevers, vakbonden en het kabinet in druk overleg om tot een pensioenakkoord te komen. Oud-FNV-bestuurder Jan Berghuis, die tot vorig jaar voorzitter van het Pensioenfonds Metaal en Techniek was, vreest dat dit veel zal lijken op het eerder uitgelekte conceptakkoord. Als de FNV dat ondertekent, zullen de gevolgen desastreus zijn, zo schrijft hij in het septembernummer...

De toekomst van de arbeidsverhoudingen

Op 12 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) het tweede symposium dit jaar ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Werd tijden het eerste symposium in april teruggekeken naar de wortels van ons arbeidsbestel, nu wordt er vooruit gekeken naar het perspectief voor de arbeidsverhoudingen in de komende decennia. Programma 10.00 uur. Opening 100 jaar SZW & 50 jaar...

In het septembernummer

Activerend vakbondswerk: nu doorpakken! Het aantal leden van de FNV blijft teruglopen. Om het tij te keren moet zij kiezen voor activerend vakbondswerk, vindt voormalig vakbondsbestuurder Jan Verhagen. Dat betekent een radicale breuk met honderd jaar vakbondstraditie. Niet meer van bovenaf beslissen wat goed is voor werknemers, maar samen met hen optrekken om vorm te geven aan het vakbondswerk. Liever...

Zeggenschap en SBI Formaat gaan samenwerken

SBI Formaat, het grootste scholingsinstituut voor ondernemingsraden, is een samenwerking aangegaan met Zeggenschap. Klanten die een 2-daagse cursus volgen of voor minimaal € 1.000 aan diensten afneemt, ontvangen een jaar lang gratis Zeggenschap. Brede terrein arbeidsverhoudingen ‘Medezeggenschap is zo veel meer dan het kunnen hanteren van de Wet op de Ondernemingsraden. Het is ingebed in het brede terrein van de...

Vooral ouderen tussen 50-64 jaar dupe van automatisering

Oudere werknemers hebben meer kans om vervangen te worden door intelligente technologie dan jongere werknemers. In Nederland worden oudere werknemers momenteel veel ingezet voor werk dat geautomatiseerd kan worden, waardoor de kans dat zij worden vervangen door automatisering en robotisering groot is, zo’n 50%. Dit blijkt uit het rapport ‘Twin Threats of Aging and Automation’ van Marsh & McLennan Companies’...

In het juninummer

Hoe maak je de vakbond weer sterk? Doordat het aantal leden al jarenlang terugloopt, verminderen de tegenmacht en legitimiteit van vakbonden. Bovendien is de diversiteit op de arbeidsmarkt enorm toegenomen. Wat moet de vakbeweging doen om toch een belangrijke rol te blijven spelen? Beleidsadviseur Saskia Boumans van de FNV schetst de keuzes die gemaakt kunnen worden en de gevolgen daarvan...

In 2017 meeste stakingen sinds 1989

Vorig jaar was een historisch stakingsjaar, aldus cijfers van het CBS. Werknemers staakten 32 keer in 2017. Dat is zeven keer meer dan in 2016 en meer dan in 29 jaar is voorgekomen. Vooral het aantal kortdurende stakingen nam toe (meer dan één en minder dan vijf werkdagen). Ook waren er niet eerder zoveel werknemers bij betrokken. In 2017 waren...

In het maartnummer

Waarom werken we? Werk wordt vooral gezien als bron om waarde te scheppen. Hoe harder en efficiënter we werken, hoe rijker we worden. Liefst in een vaste baan, want dat biedt de meeste zekerheid. Maar deze opvatting van werk is pas zeer recent ontstaan, weet hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer. In vroeger tijden en andere culturen werd werk veel meer...

50 jaar Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen

Op 18 april organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) het symposium ‘Een terugblik, om vooruit te kijken’. De NVA werd in 1968 opgericht en bestaat dit jaar vijftig jaar. Vanaf de oprichting heeft de NVA zich ingespannen om het onderzoek naar en het maatschappelijk debat over de Nederlandse arbeidsverhoudingen te stimuleren. De NVA wil het jubileum niet ongemerkt voorbij...

‘De stakende zzp’er’ wint scriptieprijs

Diewertje van Kesteren van de Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft met haar scriptie ‘ De stakende zzp-er’ scriptieprijs van de vakbeweging gewonnen. Zij kreeg de prijs uitgereikt door FNV-voorzitter Han Busker tijdens de wetenschapsmiddag van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht. Aangename verrassing Van Kesteren behandelt een voor de vakbeweging relatief nieuw en belangrijk vraagstuk: namelijk de mogelijkheden...

Wetenschapsmiddag 2018

Woensdag 14 februari organiseert het Wetenschappelijk Bureau (WB) voor de vakbeweging, de Burcht, de wetenschapsmiddag 2018. Die middag is bedoeld voor medewerkers van vakbonden en vakbondsleden alsmede wetenschappers en masterstudenten die geïnteresseerd zijn in arbeidsverhoudingen. Op deze middag zal het WB vier eindrapporten presenteren van onderzoek dat onlangs is afgerond. Speciale gast is René ten Bos, hoogleraar filosofie van de...