Auteur: Aldo Dikker

Zeggenschap stopt

Zeggenschap stopt er mee. Het is eenvoudigweg financieel niet meer houdbaar. Daarmee komt na 45 jaar een einde aan een instituut. In 1973 zag het eerste nummer van Zeggenschap het levenslicht. Het was een maandblad over bedrijfsdemocratisering en werd uitgegeven door de Stichting Zeggenschap, die gelieerd was aan het NVV en later de FNV. In 1991 ging de Stichting Zeggenschap...

FNV wil verbod op arbeidsvoorwaardenregeling

Wanneer werkgevers er niet in slagen een CAO met de vakbond af te spreken, zien we de laatste tijd vaker dat ze een arbeidsvoorwaardenregeling met de ondernemingsraad afsluiten. Voorbeelden zijn Jumbo, Gall &Gall en Action. Maar zo’n regeling heeft geen enkele rechtsgeldigheid en zou daarom verboden moeten worden, zegt FNV-adviseur medezeggenschap Niko Manshanden in het decembernummer van Zeggenschap. Eenzijdig opgelegde...

Wetenschapsmiddag 2019 in De Burcht

Op 14 februari organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht de wetenschapsmiddag, bedoeld voor medewerkers van vakbonden en vakbondsleden alsmede wetenschappers en masterstudenten die geïnteresseerd zijn in arbeidsverhoudingen. Onderwerpen zijn: precaire arbeid en de rol van vakbeweging en politiek, positie en strategie van de vakbeweging. Aan het eind van de middag reikt FNV-voorzitter Han Busker de scriptieprijs...

In het decembernummer

Beschermen privacy werknemers als vakbondsstrategie Technologische vooruitgang manifesteert zich steeds meer op de werkvloer. Alles wordt in de gaten gehouden en opgeslagen. Algoritmes sturen werkprocessen en personeelsbeleid aan en nemen die zelfs over. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de arbeid. Vakbonden hebben moeite om hier een antwoord op te vinden, constateert promovendus en oud FNV-Jong voorzitter Robbert...

Lagere productiviteitsgroei oorzaak beperkte loonstijging

Om de lonen in de toekomst sterker te laten stijgen, is het nodig dat de arbeidsproductiviteit, oftewel de productie per werknemer, sneller toeneemt. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen publicatie ‘Vertraagde loonontwikkeling in Nederland ontrafeld’. CPB-directeur Laura van Geest: ‘Een blik op de cijfers leert dat de matige ontwikkeling in de arbeidsproductiviteit getalsmatig – althans in...

Migranten hebben vaker een flexbaan

Personen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk dan personen met een Nederlandse achtergrond. Als zij werken, dan is dat relatief vaak als werknemer met een flexibele arbeidsrelatie. In 2017 had 34% van de werkenden met een niet-westerse achtergrond een flexibele arbeidsrelatie als werknemer, tegen 21% van de werkenden met een Nederlandse achtergrond. Dat meldt het CBS vandaag...

Waar staat de vakbeweging nu?

Op 26 november start het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht een serie discussiebijeenkomsten over de positie en strategie van de vakbeweging. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het nieuwe project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? Op de eerste bijeenkomst starten we met de vraag : Waar staat de vakbeweging nu? Tijdens deze eerste bijeenkomst zal...

Jaargangen Zeggenschap 1974 – 2018 gratis ophalen

Voor de verzamelaar. Bent u geïnteresseerd in oude jaargangen van Zeggenschap, of wilt u het hele archief bemachtigen? Zeggenschap bestaat al sinds 1974 en u kunt alle nummers gratis ophalen bij één van onze trouwe lezers! Mail uitgeverij@zeggenschap.info en wij brengen u in contact met de bezitter van alle nummers 1974-2018!

Liever geen pensioendeal dan een slechte deal

Volgens de geruchten zijn werkgevers, vakbonden en het kabinet in druk overleg om tot een pensioenakkoord te komen. Oud-FNV-bestuurder Jan Berghuis, die tot vorig jaar voorzitter van het Pensioenfonds Metaal en Techniek was, vreest dat dit veel zal lijken op het eerder uitgelekte conceptakkoord. Als de FNV dat ondertekent, zullen de gevolgen desastreus zijn, zo schrijft hij in het septembernummer...

De toekomst van de arbeidsverhoudingen

Op 12 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) het tweede symposium dit jaar ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Werd tijden het eerste symposium in april teruggekeken naar de wortels van ons arbeidsbestel, nu wordt er vooruit gekeken naar het perspectief voor de arbeidsverhoudingen in de komende decennia. Programma 10.00 uur. Opening 100 jaar SZW & 50 jaar...

In het septembernummer

Activerend vakbondswerk: nu doorpakken! Het aantal leden van de FNV blijft teruglopen. Om het tij te keren moet zij kiezen voor activerend vakbondswerk, vindt voormalig vakbondsbestuurder Jan Verhagen. Dat betekent een radicale breuk met honderd jaar vakbondstraditie. Niet meer van bovenaf beslissen wat goed is voor werknemers, maar samen met hen optrekken om vorm te geven aan het vakbondswerk. Liever...

Zeggenschap en SBI Formaat gaan samenwerken

SBI Formaat, het grootste scholingsinstituut voor ondernemingsraden, is een samenwerking aangegaan met Zeggenschap. Klanten die een 2-daagse cursus volgen of voor minimaal € 1.000 aan diensten afneemt, ontvangen een jaar lang gratis Zeggenschap. Brede terrein arbeidsverhoudingen ‘Medezeggenschap is zo veel meer dan het kunnen hanteren van de Wet op de Ondernemingsraden. Het is ingebed in het brede terrein van de...