maandelijks archief oktober 2014

Manifest AWVN

Tijdens het jaarcongres heeft werkgeversvereniging AWVN het manifest ‘Nieuw sociaal beleid voor Nederland, een verantwoorde weg naar groei’ gepresenteerd. Ga naar Naslag en kijk onder arbeidsmarkt om het document te downloaden.                                         

Flexibele arbeid, de rol van werkgevers

Op dinsdag 4 november presenteert De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, het rapport ‘Flexibele arbeid: de rol van werkgevers’.  Het rapport is geschreven door Fabian Dekker en Paul de Beer en beschrijft de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar flexibiliseringsstrategieën van vier verschillende bedrijven. Het onderzoek gaat in op de achterliggende beweegredenen voor deze strategieën en wat dit betekent...

Nogmaals, AVV mag geen CAO afsluiten

Geachte heer Pikaart, Ik heb uw ingezonden brief in Zeggenschap 2014-2 met belangstelling gelezen. In deze brief geeft u een reactie op mijn bijdra­ge in Zeggenschap 2014-1 met de titel ‘Alternatief voor Vakbond moet niet klagen’. Deze bijdrage is weer een reactie op een bijdrage van uw collega Judith de Groot in Zeg­gen­schap 2013-4 met de titel ‘Draagvlak CAO’s? Breek...

Vakbondsroman

Na 25 jaar als vakbondsbestuurder bij het CNV te hebben gewerkt, heeft John Toxopeus zijn ervaringen in romanvorm opgeschreven. Het is daarmee de eerste echte vakbondsroman. “Een roman die zicht geeft op het dagelijks reilen en zeilen van een vakbondsbestuurder, is op deze manier niet eerder geschreven.” – Piet Hazenbosch (Vrienden van de Historie van de Vakbeweging). “Boeiend, en goed...

SER-onderzoek scholing OR’en deugt niet

Eind juli meldde de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER met veel bombarie dat de scholing van ondernemingsraden veel minder terug was gelopen dan verwacht. Het onderzoek waar deze conclusie op gebaseerd is, blijkt echter niet te deugen.Volgens het rapport ‘Ontwikkelingen gebruik OR-scholingsfaciliteiten’ van de CBM daalde het gemiddeld aantal dagdelen dat OR’en een cursus volgde ten opzichte van 2012...