maandelijks archief september 2014

Ieke van den Burg overleden

Afgelopen zondag is Ieke van den Burg op 62-jarige leeftijd overleden. Sinds 2005 schreef zij een column in Zeggenschap. Ik kende Ieke al sinds begin jaren ’90. Ik werkte als journalist bij een vakblad voor ondernemingsraden, zij zat in het federatiebestuur van de FNV waar ze onder meer medezeggenschap in haar portefeuille had. We spraken elkaar geregeld, maar na haar...

SER-dialoog toekomst pensioenen

Moet iedereen verplicht een pensioen bijeensparen? Hoeveel keuzevrijheid moet er komen in het opbouwen en uitbetaald krijgen van dat pensioen? Hoeveel solidariteit willen we inbouwen en op welke gebieden? Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de SER aan een advies over de toekomst van het pensioenstelsel. Voor het advies vraagt de SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel mensen...

Ondernemingsraden durven flex niet aan te pakken

De bouwsector heeft met veel ongewenste vormen van flexibele arbeid te maken. FNV Bouw heeft in 2013 daarom veel geïnvesteerd in ondernemingsraden om dit onderwerp aan te pakken. Begin 2014 heeft de bond onderzocht wat dit heeft opgeleverd. Dat blijkt maar bar weinig te zijn, constateert beleidsadviseur Niko Manshanden van FNV Bouw in Zeggenschap. Project ‘OR en flex’ Volgens Manshanden...

Infrastructuur scholing ondernemingsraden in elkaar gestort

Doordat de subsidie op scholing voor ondernemingsraden is afgeschaft na opheffing van het GBIO, is het aantal cursussen bij erkende scholingsinstituten met zo’n 40% teruggelopen. In plaats daarvan gaan OR’en op zoek naar goedkopere alternatieven. Dat holt de kwaliteit van de medezeggenschap uit, aldus trainer Niek van Keulen van GITP in Zeggenschap. Luide knal ‘Door de plotselinge ineenstorting van de...

FNV wil onafhankelijke bedrijfsarts

De FNV wil een onafhankelijke bedrijfsarts, die zijn aandacht kan richten op objectief medisch handelen als de zieke werknemer wordt behandeld in het kader van verzuim. Dat blijkt niet mogelijk als die bedrijfsarts enerzijds wordt betaald door een werkgever en anderzijds de zieke werknemer moet begeleiden naar herstel. Arbodiensten zouden zich vooral moeten richten op preventie en veiligheidsbeleid in de...

In het septembernummer

Infrastructuur OR-scholing in elkaar gestort Vanuit de scholingswereld komen er al langer verhalen dat ondernemingsraden veel minder op scholing gaan na afschaffen van het GBIO. Volgens de SER ligt dat wat genuanceerder. Het aantal OR’en dat op cursus ging is met slechts 6,5% gedaald, terwijl de omzet van erkende scholingsinstituten met bijna 40% terugliep. Dat betekent dat OR’en naar alternatieven...

Meedoen met Medezeggenschap

Voor goede medezeggenschap is meer nodig dan het volgen van de letter van de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding en gedrag. Hóe worden de regels toegepast? Hóe wordt inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat participatie door medewerkers goed is voor de onderneming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat? Om antwoorden op deze vragen te vinden organiseert de...

Bouw mee aan een sociaal Europa

De sociale dimensie van de EU staat de komende jaren hoog op de agenda. De Europa 2020 Strategie geeft invulling aan sociale ambities van de EU, bijvoorbeeld door te streven naar meer werkgelegenheid, minder werkloosheid en minder armoede. In 2015 is halverwege de looptijd van Europa 2020. Hoogste tijd om daarover te debatteren. De Europese Commissie heeft daarom alle burgers...