maandelijks archief december 2013

Kamervragen over rechtsgeldigheid CAO in onderwijs

Het artikel ‘CAO in het onderwijs niet rechtsgeldig’ van Harry van Drongelen in het decembernummer van Zeggenschap krijgt nog een politiek staartje. Kamerlid Michel Rog van het CDA heeft vandaag namelijk vragen gesteld aan staatsecretaris Sander Dekker van OCW. De vragen luiden als volgt: 1. Bent u bekend met het artikel ‘Cao in het onderwijs is niet rechtsgeldig’, uit het...

In het decembernummer

CAO in het onderwijs is niet rechtsgeldig Om afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden de status van CAO te geven, moet aan een aantal juridische voorwaarden zijn voldaan. In het onderwijs is dat niet het geval, constateert Harry van Drongelen van de vakgroep sociaal recht en sociale van de Universiteit van Tilburg. De onderhandelende bonden vormen geen werknemersvereniging en het is twijfelachtig...

CAO door jongeren

Als jongeren een eigen CAO mogen maken, hoe zou die er dan uitzien? Bij Movares zijn ze dit experiment aangegaan onder begeleiding van adviesbureau A-advies. Bekijk hier de opmerkelijke CAO, die slechts zeven kantjes telt en dialoog, ontwikkeling en resultaat centraal stelt.                                         

CAO in onderwijs is niet rechtsgeldig

Hoewel werkgevers en vakbonden in de onderwijssector collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden maken, is van een CAO geen sprake. Het gevolg daarvan is dat de afspraken niet doorwerken naar de individuele arbeidsovereenkomst. Dat zegt Harry van Drongelen van de vakgroep sociaal recht van de Universiteit van Tilburg in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. Volgens Van Drongelen zijn er drie problemen...

Gortzak: ‘Gooi ons pensioenssysteem niet te grabbel’

De overheid is meer bezig met bezuinigen dan met het behouden van een goed pensioenstelsel. Daarmee snijdt ze ook zichzelf in de vingers. Dat zegt Peter Gortzak, hoofd beleid bij pensioenuitvoerder APG, in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. ‘Het mooie van ons pensioenstelsel is dat het beoogt mensen een redelijke uitkering te verzorgen na actief dienstverband. Een deugdelijk inkomen,...

OR-ambassadeur Verbeet gaat bedrijven in

Ambassadeur participatie en medezeggenschap Gerdi Verbeet is van plan om begin volgend jaar een dag lang een in een organisatie OR en bestuurder te begeleiden. Dat zei ze vandaag bij de bespreking van het jaarprogramma van de Commissie Bevordering Medezeggenschap, waar ze op uitnodiging van de SER bij aanwezig was. De commissie juicht het ambassadeurschap van Verbeet toe en is...

OR moet draagvlak hebben

  De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) vindt het belangrijk dat mensen die zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad draagvlak hebben in de onderneming. Ze moeten dit organiseren, zo schrijft de CBM in een brief aan minister Asscher van SZW. Handtekeningen Aanleiding is het schrappen van het handtekeningenvereiste uit de Wet op de ondernemingsraden. Deze eis gold voor de zogeheten...