maandelijks archief juli 2013

Abvakabo reageert op ontslag OR-lid

Het Dagelijks Bestuur van Abvakabo FNV heeft intern gereageerd op het ontslag van OR-lid Gert Jan Tommel, waarover Zeggenschap eerder berichtte. In de ‘DB Nieuwsbrief’ van 19 juli zegt het DB dat het ontslag niets met de OR-werkzaamheden van Tommel te maken heeft. De reden was zijn gedrag, dat ontoelaatbaar was. Het DB voelde zich genoodzaakt te reageren, omdat de...

SER: Werknemers meer betrekken bij CAO

Er is op dit moment voldoende draagvlak voor het CAO-stelsel. Wel is het nodig dat CAO-partijen blijven werken aan een breed draagvlak, vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een CAO. Dat staat in een vandaag verschenen ontwerpadvies van de SER, dat op vrijdag 23 augustus behandeld zal worden. Ongeveer 80% van de Nederlandse werknemers...

Veel overtredingen bij verwijderen asbest

Bedrijven die een certificaat op zak hebben om asbest uit oude gebouwen te verwijderen, nemen vaak een loopje met de regels waaraan zij moeten voldoen. Het ministerie van SZW constateert dat er bij maar liefst 70% van de inspecties overtredingen zijn, zo blijkt uit de vandaag verschenen ‘Sectorrapportage Asbest 2013’ van het ministerie. Asbest is een gevaarlijk goedje. Nog steeds...

Maak van de OR-voorzitter een beroep?

Beste Aldo, Graag geef ik een reactie op je artikel. Ik heb een aantal bedenkingen bij de door jou aangevoerde onderbouwing en argumentatie om de voorzitter van een OR tot functie/beroep te ‘verheffen’. Het aannemen van de wet in de Eerste Kamer beschouw ik daarbij slechts als aanleiding. Het is niet erg dat er geen sprake is van een gelijkwaardige basis...

Flexwerkers blijven opgesloten in schil

Vandaag heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het rapport ‘De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO in opdracht van SZW. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de omvang van de flexibele schil groeit. De groei van de flexschil komt niet zozeer doordat er meer werknemers...

Kantonrechter tikt Abvakabo op vingers wegens ontslag OR-lid

Abvakabo FNV heeft vakbondsbestuurder Gert Jan Tommel ontslagen. Tommel, die ook in de OR zit, kreeg een campagneplan van het bondsbestuur in handen, en wilde als OR-lid weten wat de achterban daarvan vond. Dat plan is uiteindelijk in handen van de media gekomen, wat voor het bondsbestuur aanleiding was Tommel de wacht aan te zeggen. De zaak is uiteindelijk bij de...