NIEUWS

FNV wil verbod op arbeidsvoorwaardenregeling

Wanneer werkgevers er niet in slagen een CAO met de vakbond af te spreken, zien we de laatste tijd vaker dat ze een arbeidsvoorwaardenregeling met de ondernemingsraad afsluiten. Voorbeelden zijn Jumbo, Gall &Gall en Action. Maar zo’n regeling heeft geen enkele rechtsgeldigheid en zou daarom verboden moeten worden, zegt FNV-adviseur medezeggenschap Niko Manshanden in het decembernummer van Zeggenschap. Eenzijdig opgelegde...

Lagere productiviteitsgroei oorzaak beperkte loonstijging

Om de lonen in de toekomst sterker te laten stijgen, is het nodig dat de arbeidsproductiviteit, oftewel de productie per werknemer, sneller toeneemt. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen publicatie ‘Vertraagde loonontwikkeling in Nederland ontrafeld’. CPB-directeur Laura van Geest: ‘Een blik op de cijfers leert dat de matige ontwikkeling in de arbeidsproductiviteit getalsmatig – althans in...

Migranten hebben vaker een flexbaan

Personen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk dan personen met een Nederlandse achtergrond. Als zij werken, dan is dat relatief vaak als werknemer met een flexibele arbeidsrelatie. In 2017 had 34% van de werkenden met een niet-westerse achtergrond een flexibele arbeidsrelatie als werknemer, tegen 21% van de werkenden met een Nederlandse achtergrond. Dat meldt het CBS vandaag...

Liever geen pensioendeal dan een slechte deal

Volgens de geruchten zijn werkgevers, vakbonden en het kabinet in druk overleg om tot een pensioenakkoord te komen. Oud-FNV-bestuurder Jan Berghuis, die tot vorig jaar voorzitter van het Pensioenfonds Metaal en Techniek was, vreest dat dit veel zal lijken op het eerder uitgelekte conceptakkoord. Als de FNV dat ondertekent, zullen de gevolgen desastreus zijn, zo schrijft hij in het septembernummer...

Zeggenschap en SBI Formaat gaan samenwerken

SBI Formaat, het grootste scholingsinstituut voor ondernemingsraden, is een samenwerking aangegaan met Zeggenschap. Klanten die een 2-daagse cursus volgen of voor minimaal € 1.000 aan diensten afneemt, ontvangen een jaar lang gratis Zeggenschap. Brede terrein arbeidsverhoudingen ‘Medezeggenschap is zo veel meer dan het kunnen hanteren van de Wet op de Ondernemingsraden. Het is ingebed in het brede terrein van de...

Vooral ouderen tussen 50-64 jaar dupe van automatisering

Oudere werknemers hebben meer kans om vervangen te worden door intelligente technologie dan jongere werknemers. In Nederland worden oudere werknemers momenteel veel ingezet voor werk dat geautomatiseerd kan worden, waardoor de kans dat zij worden vervangen door automatisering en robotisering groot is, zo’n 50%. Dit blijkt uit het rapport ‘Twin Threats of Aging and Automation’ van Marsh & McLennan Companies’...

In 2017 meeste stakingen sinds 1989

Vorig jaar was een historisch stakingsjaar, aldus cijfers van het CBS. Werknemers staakten 32 keer in 2017. Dat is zeven keer meer dan in 2016 en meer dan in 29 jaar is voorgekomen. Vooral het aantal kortdurende stakingen nam toe (meer dan één en minder dan vijf werkdagen). Ook waren er niet eerder zoveel werknemers bij betrokken. In 2017 waren...

‘De stakende zzp’er’ wint scriptieprijs

Diewertje van Kesteren van de Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft met haar scriptie ‘ De stakende zzp-er’ scriptieprijs van de vakbeweging gewonnen. Zij kreeg de prijs uitgereikt door FNV-voorzitter Han Busker tijdens de wetenschapsmiddag van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht. Aangename verrassing Van Kesteren behandelt een voor de vakbeweging relatief nieuw en belangrijk vraagstuk: namelijk de mogelijkheden...

Torn niet aan algemeen verbindend verklaren van CAO’s

In het recente verleden hebben VVD en D66 regelmatig het algemeen verbindend verklaren van CAO’s ter discussie gesteld. Vakbonden en werkgevers vrezen daarom dat dit instrument bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord wel eens zou kunnen sneuvelen. Dat zou echter grote gevolgen hebben. ‘Als in het regeerakkoord komt te staan dat CAO’s niet meer algemeen verbindend worden verklaard, betekent...

FNV moet zich terugtrekken uit de polder

De vernieuwing van de FNV is grotendeels mislukt. Weliswaar zijn bonden gefuseerd en is er een ledenparlement gekomen, maar van het doel om dichter bij werkende te staan is weinig terechtgekomen. Dat komt doordat er beleidsmatig nauwelijks iets is veranderd. Dat zegt sectorhoofd Vervoer Roel Berghuis van de FNV in het decembernummer van Zeggenschap. Uit onvrede met de koers van...

FNV-personeel dreigt met actie voor nieuwe CAO

Fusies zijn niet altijd prettig voor het personeel. Daar kan de FNV over meepraten. Het samengaan van verschillende bonden levert flink wat hobbels op. Niet alleen duurt het afstemmen van werkwijzen langer dan verwacht, vooral het op een lijn brengen van de arbeidsvoorwaarden leidt tot veel onvrede onder FNV-personeel. Harde actie Door de fusie van verschillende bonden moet er een...

SER: OR’en kennen eigen scholingsbehoefte niet

Scholing draagt bij aan de kwaliteit van ondernemingsraden, maar veel OR’en hebben geen duidelijk beeld van de scholing die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Tweederde van de OR’en heeft geen scholings- of ontwikkelingsplan. Waar wel een plan is, is dit zelden concreet ingevuld en uitgewerkt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de SER...