ACTUEEL
NASLAG
OVER ZEGGENSCHAP
HOME
In het vorige nummer

nieuws


Ieke van den Burg overleden

30-09-2014

Afgelopen zondag is Ieke van den Burg op 62-jarige leeftijd overleden. Sinds 2005 schreef zij een column in Zeggenschap.

lees verder...

Ondernemingsraden durven flex niet aan te pakken

21-09-2014

De bouwsector heeft met veel ongewenste vormen van flexibele arbeid te maken. FNV Bouw heeft in 2013 daarom veel geïnvesteerd in ondernemingsraden om dit onderwerp aan te pakken. Begin 2014 heeft de bond onderzocht wat dit heeft opgeleverd. Dat blijkt maar bar weinig te zijn, constateert beleidsadviseur Niko Manshanden van FNV Bouw in Zeggenschap. 

lees verder...

Infrastructuur scholing ondernemingsraden in elkaar gestort

21-09-2014

Doordat de subsidie op scholing voor ondernemingsraden is afgeschaft na opheffing van het GBIO, is het aantal cursussen bij erkende scholingsinstituten met zo’n 40% teruggelopen. In plaats daarvan gaan OR’en op zoek naar goedkopere alternatieven. Dat holt de kwaliteit van de medezeggenschap uit, aldus trainer Niek van Keulen van GITP in Zeggenschap.

lees verder...
Platform Arbeidsverhoudingen

Sinds 24 april bestaat het Platform Arbeidsverhoudingen, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NvA) in samenwerking met Zeggenschap. Doel is om een online-omgeving te creëren, waar mensen die interesse hebben in arbeidsverhoudingen met elkaar discussiëren en informatie uit kunnen wisselen. Door een account aan te maken, kunt u meedoen aan het platform. 

Tips

SER-dialoog toekomst pensioenen

Moet iedereen verplicht een pensioen bijeensparen? Hoeveel keuzevrijheid moet er komen in het opbouwen en uitbetaald krijgen van dat pensioen? Hoeveel solidariteit willen we inbouwen en op welke gebieden? Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de SER aan een advies over de toekomst van het pensioenstelsel.
Voor het advies vraagt de SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel mensen mee te praten. Op 24 juni spraken al 130 vertegenwoordigers van organisaties, variërend van sociale partners tot aan pensioenfondsen, over de toekomst van de pensioenen in Nederland. Op 6 oktober worden nog eens ruim 100 mensen gevraagd hun kijk op pensioenen te delen. In november wordt een afsluitende bijeenkomst gehouden en het SER-advies wordt eind dit jaar aan de staatssecretaris gepresenteerd.

 

 

Nu in naslag

In juli is de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER met een onderzoek gekomen naar de scholing van ondernemingsraden. Ga naar Naslag en kijk onder Medezeggenschap om het document te downloaden. 

CAO door jongeren

Als jongeren een eigen CAO mogen maken, hoe zou die er dan uitzien? Bij Movares zijn ze dit experiment aangegaan onder begeleiding van adviesbureau A-advies. Bekijk hier de opmerkelijke CAO, die slechts zeven kantjes telt en dialoog, ontwikkeling en resultaat centraal stelt.