ACTUEEL
NASLAG
OVER ZEGGENSCHAP
HOME
In het volgende nummer

Enkele onderwerpen in het septembernummer (onder voorbehoud):

Gevolgen arbeidsverhoudingen WRR-rapport 'Naar een lerende economie'

OR-scholingswereld stort in elkaar

Evaluatie CAO-seizoen

Rol OR bij pensioenen

In het vorige nummer

nieuws


FNV Bondgenoten opent meldpunt werkverdringing vervoer

24-07-2014

FNV Bondgenoten gaat de strijd aan met de toenemende verdringing van betaalde banen in het stads-, streek- en (contract)taxivervoer door de inzet van onbetaalde vrijwilligers of uitkeringsgerechtigden. Deze tendens vormt een directe bedreiging voor werknemers met een reguliere baan. Daarom heeft de bond een meldpunt geopend.

lees verder...

SER: daling scholing OR'en minder groot dan verwacht

23-07-2014

In 2013 hebben OR-leden minder gebruik gemaakt van scholingsfaciliteiten, zoals cursussen en trainingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER. Gemiddeld volgden OR-leden minder dagdelen cursus en ook daalde - in mindere mate - het aantal OR’en dat op cursus ging.

lees verder...

Vakbondsleden in OR'en bij gemeenten gehalveerd

23-06-2014

Het aantal vakbondsleden in ondernemingsraden bij Nederlandse gemeenten is in nog geen twintig jaar bijna gehalveerd. Bezetten in 1996 vakbondsleden nog bijna tweederde (64,9%) van de zetels in de OR, bij de verkiezingen in maart 2014 behaalden ze nog slechts 33,2%. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten’ van het A + O fonds Gemeenten.

lees verder...
Platform Arbeidsverhoudingen

Sinds 24 april bestaat het Platform Arbeidsverhoudingen, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NvA) in samenwerking met Zeggenschap. Doel is om een online-omgeving te creëren, waar mensen die interesse hebben in arbeidsverhoudingen met elkaar discussiëren en informatie uit kunnen wisselen. Door een account aan te maken, kunt u meedoen aan het platform. 

Tips

Meedoen met Medzeggenschap

Voor goede medezeggenschap is meer nodig dan het volgen van de letter van de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding en gedrag. Hóe worden de regels toegepast? Hóe wordt inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat participatie door medewerkers goed is voor de onderneming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat? Om antwoorden op deze vragen te vinden organiseert de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER op 11 september een symposium. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over uitgangspunten voor goede medezeggenschap. Ook zullen OR-leden en bestuurders voorbeelden uit de praktijk presenteren. Doel is te komen tot tien uitgangspunten met mooie praktijkvoorbeelden en tips en trucs.


Bouw mee aan een sociaal Europa

De sociale dimensie van de EU staat de komende jaren hoog op de agenda. De Europa 2020 Strategie geeft invulling aan sociale ambities van de EU, bijvoorbeeld door te streven naar meer werkgelegenheid, minder werkloosheid en minder armoede.
In 2015 is halverwege de looptijd van Europa 2020. Hoogste tijd om daarover te debatteren. De Europese Commissie heeft daarom alle burgers uitgenodigd mee te denken over de toekomst van Europa.
Op 17 september 2014 is er een plenair debat waarin we de meest relevante vragen voor een sociaal Europa gaan beantwoorden. Onze gezamenlijke visie leggen we vast in een verslag en sturen deze op naar de Europese Commissie.
Het programma vindt u hier.

 

 

Nu in naslag

In juli is de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER met een onderzoek gekomen naar de scholing van ondernemingsraden. Ga naar Naslag en kijk onder Medezeggenschap om het document te downloaden. 

CAO door jongeren

Als jongeren een eigen CAO mogen maken, hoe zou die er dan uitzien? Bij Movares zijn ze dit experiment aangegaan onder begeleiding van adviesbureau A-advies. Bekijk hier de opmerkelijke CAO, die slechts zeven kantjes telt en dialoog, ontwikkeling en resultaat centraal stelt.